Hastanemizde "Afet Bilinci, Yangın ve Yangından Korunma ile KBRN" Eğitimleri Verilmiştir.

20 Mart 2019