Kornea Hastalıkları ve Refraktif Cerrahi
29 Aralık 2023

Ulucanlar Göz E.A.H. Kornea - Kontaklens Tanıtım Videosu


Kornea ve Kontakt Lens Polikliniği

Hastalarımız genel göz polikliniklerinden ileri tetkik ve tedavi için sevk edilir.
Kornea biriminden direkt randevu verilmemektedir.
İlgili hastalar bu bölümde muayene olduktan sonra takip ve tedavilerine bu birimde devam etmektedir.

          

Hastalıkları 

 • Kornea enfeksiyon ve enflamasyonları
 • Kornea ektazik hastalıkları (Keratokonus)
 • Göz yüzeyi bozuklukları
 • Pterjium
 • Kuru göz Sendromu
 • Kırma Kusurları ( Myopi, Hipermetropi, Astigmatizma)
 • Çocuk afaki lensleri 

Tedaviler

 • Kornea nakli (Keratoplasti)
 • Otogreftli pterjium cerrahisi
 • Limbal kök hücre nakli 

Cihazlar

 • Kornea Topografisi (Pentacam)
 • Speküler mikroskopi
 • Kontakt lens deneme seti
 • Aberrometre 

Kornea

Kornea gözün en ön kısmında yer alan, saydam tabakasıdır. Kornea damarsız bir yapı olup, ışığı odaklayan ve gözü dış etkenlerden koruyan bir dokudur. Kornea saydamlığını bozan her hangi bir hastalık görme kalitesini azaltır.

 

Kornea muayene yöntemleri

Kornea muayenesi yapılırken bazı bazı cihazlar kullanılır;

·         Biyomikroskopi, kornea ve ön segment yapılarının binoküler olarak incelenmesine yarar. En sık kullanılan muayene yöntemidir.

·         Pakimetri, kornea kalınlığının ölçümüdür.

·         Korneanın boyanarak muayenesi ile kornea yüzeyindeki raharsızlıklar özel solüsyonlarla boyanarak görülebilir.

·         Keratometri

·         Topografi, korneanın ön yüzünün analizidir.

 

Kornea hastalıkları

·         Kuru göz: Gözyaşı eksikliğine bağlı gelişir. Gözde batma, yanma, kızarıklık ve sürekli bir şey varmış gibi batma hissi gibi şikayetlere neden olur.

·         Keratakonus: Korneanın, ilerleyici incelme ve sivrileşmesiyle görülen hastalığıdır.

·         Keratit: Korneanın iltihaplanması durumudur.

·         Herpetik keratit (gözde uçuk mikrobu)

·         Kornea mikrobik enfeksiyonları

·         Korneanın dejeneratif hastalıkları

·         Korneanın abrazyonu, çizilmesi: Kornea epitelindeki bir yaralanmadır . Çizik, sıyrılma veya kesik sonucu oluşabilir. Genellikle tırnakla, kağıtla, ağaç veya çalı dalıyla korneanın sıyrılmasından kaynaklanır.

 

Kontakt Lens

Kısaca lens olarak adlandırılan “kontakt lens”ler kornea üzerine yerleştirilen miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme bozukluğu bulunan hastalarda gözlük yerine kullanılarak net olarak görmeyi sağlayan araçlardır. Kontakt lensler görme kusurlarının düzeltilmesinde kullanılmasının yanı sıra kornea hastalıklarında tedavi yöntemi ve kozmetik amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

 

Kontakt Lens Çeşitleri

1.Yumuşak Kontakt Lensler: Yumuşak kontakt lensler sert kontakt lenslere göre daha büyük çaplı olup takıldığında gözün renkli kısmını tamamen kaplamaktadır. Kişinin adaptasyonu bakımından yumuşak lensler daha sık kullanılmaktadır. Yumuşak kontakt lensler içeriğinde bulunan yüksek orandaki su ve enfeksiyon riskine karşılık olarak gözden çıkarıldıktan hemen sonra mutlaka özel olarak üretilen bir sıvı içinde saklanması gerekir. Yumuşak lensler sulu ortam içinde bulunmazlarsa su kaybederek kururlar. Renkli olarak üretilmiş olan kontakt lensler kozmetik amaçlı yada oluşan rahatsızlıklar sonrasında gözde meydana gelmiş olan estetik kusurları gidermek amacı ile kullanılabilmektedir.

2.Sert Kontakt Lensler: Sert kontakt lenslerin çapları yumuşak kontakt lenslere göre daha küçük olup, sert maddeden yapılan lenslerdir. Gaz geçirgen ve gaz geçirgen olmayan iki çeşit sert kontakt lens bulunur. Gaz geçirgen sert kontakt lenslerde, direkt lens üzerinden korneaya gaz geçişi mümkün olduğundan, diğer tipe oranla daha sıklıkla tercih edilmektedir.

Keratokonus

Keratokonus , gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın (kornea) öne doğru bombeleşmesi ve incelmesi ile karakterize her iki gözü birden etkileyen, ilerleyici bir hastalıktır. Kornea sivrileşmesi olarakda bilinir.

Kornea göze gelen ışınların kırıldığı en önemli göz tabakasıdır. Bu bölgede oluşan değişimler ışınların yanlış odaklanmasına sebebiyet vererek görme kalitesini ciddi şekilde bozarlar Aile hikayesi olanlarda ve alerjik bünyeli kişilerde daha sık görülen bu hastalıkta en önemli şikayet gözlük ile düzeltilemeyen görme azlığıdır.

Keratokonus genellikle 15-16 yaşlarında başlar ve 35 yaşına kadar ilerleme gösterebilir. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmeltedir Keratokonusun ilk evrelerinde şikayet genellikle gözlük numarasının sık değişmesidir. Hastalık ilerledikçe gözlük ile net bir görüş sağlanamaz.

Keratokonusun Tedavisi

Hastalığın seyri ve ilerleme hızı son derece farklı gelişebileceğinden keratonus tedavisi kişiye özeldir.

Gözlük bile kullanmadan net görebilen ve hastalıklarından habersiz hastalar olabileceği gibi son derece hızlı ilerleyen ve yirmili yaşlarda kornea nakli gerektiren olgular da görülebilmektedir.

Aslında yapısal bir hastalık olan keratokonus'un tam anlamıyla bir tedavisi yoktur.

Tedavilerin amacı hastaların hayatlarını rahatça devam ettirebilecekleri bir görme kalitesine ulaştırabilmektir.

CCL - ( Corneal Cross - Linking )

Son 5 yıldır giderek artan sıklıkta kullanılan ve keratokonus'un ilerlemesini durduran bir yöntemdir. Tedavide Ultraviole A ve Riboflavin ( B2 vitamini) kullanarak kornea'nın yapısını güçlendirilir.

Bu nedenle hastalığın seviyesi ve hastaların görme kalitesi ne olursa olsun ilerleme saptanan hastalarda ilk tedavi seçeneğidir. CCL, keratokonus'un ilerlemesini durdurmakla kalmaz , bazı hastalarda görme seviyesinde de bir miktar artış sağlar.

 

Damla anestezisi ile göz uyuşturulduktan sonra kornea'nın en dışında yer alan epitel tabakası soyulur.5 dakika ara ile riboflavin solusyonu 30 dakika boyunca göze damlatılır. Daha sonra 370 nm UVA kornea yüzeyinden 4-5 cm uzaklıkta yaklaşık 8 mm lik bir alanda 30 dakika uygulanır.

UVA tatbiki sırasında her 5 dakikada bir Riboflavin damlatılmaya devam edilir. İşlem bittikten sonra göz antibiotikli pomadla kapatılır.

Ortalama iyileşme süreci 2 gündür.

Keratoplasti ( Kornea Nakli )

Keratokonusun ilerleyip korneanın saydamlığını yitirdiği ya da diğer yöntemlerle olumlu sonuç alınamadığı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Keratoplasti; halk arasında göz nakli olarak bilinen, aslında göz'ün sadece çeşitli hastalıklar sonucu bozulmuş olan korneasının bağışlanan kornea ile değiştirildiği bir ameliyattır.

Kornea nakli ameliyatında bağışlanan sağlıklı korneadan 6–9 mm çapında olabilen daire şeklinde bir parça çıkartılır ve alıcının (hastanın) korneasından da aynı büyüklükte bir parça çıkartılarak bu bölgeye dikilir. Ameliyat tercihen genel anestezi altında yapılır.