Temel İlke ve Değerlerimiz

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • İnsani değerler ile hizmet veren,
  • Hasta güvenliği ve çalışan güvenliği odaklı çalışan,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetini önemseyen,
  • Bilimsel ve araştırmacı,
  • Eşit ve hakkaniyetli,
  • Teknolojik,
  • Etik ve güvenilir,
  • Yenilikçi ve çağdaş,
  • Ulaşılabilir,
  • Şeffaf