Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz
  • Çağın gereklerine uygun, bilimsel ve ulaşılabilen son teknolojiyi kullanan, etik değerler çerçevesinde hizmet veren ve bu ilkelerden ödün vermeden açık, dürüst, hastaya hizmet odaklı tanı ve tedavi sunmak ve tıbbi donanımı yüksek göz hastalıkları uzmanı yetiştirmek.

Vizyonumuz

     Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık hizmeti veren, alanında öncü hekimler yetiştiren, bilimsel çalışmaları ile dünya tıbbında gözle ilgili referans bir “Göz Hastanesi” olmak.