Doç. Dr. Pınar KÖSEKAHYA (S.B.Ü)
17 Nisan 2024


Doç. Dr. Pınar KÖSEKAHYA
 

AD SOYAD    : Pınar KÖSEKAHYA

UNVAN          : Doçent Doktor

UZMANLIK   : Göz Hastalıkları

TIBBİ BİRİM : Kornea

EĞİTİM:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2002-2008)
Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (2009-2014)

 

BİLİMSEL YAYINLAR:

1.Takmaz T, Kösekahya P, Kürkçüoğlu PK.Anteriorsegmentmorphometryandintraocularpressurechangeafteruneventfulphacoemulsification. Turk J MedSci. 2013(43);289-93.

2. Kalkan Akcay E, Akcay M, Uysal BS, Kosekahya P, Aslan AN, Caglayan M, Koseoglu C, Yulek F, Cagil N. Impairedcornealbiomechanicalpropertiesandtheprevalence of keratoconus in mitral valveprolapse.J Ophthalmol. 2014;2014:402193.    

3. Kalkan Akcay EAkcay MCan GDAslan NUysal BSCeran BBKoseahya PCagil N.Theeffectofantihypertensivetherapy on dryeyedisease.CutanOculToxicol. 2014 Jun18:1-7. 

4. Sarac O, Kosekahya P, YildizTasci Y, Keklikoglu HD, Deniz O, Erten Ş, Çağıl N. Theprevalence of dryeyeandsjögrensyndrome in patientswithmigraine. OculImmunolInflamm. 2016 Feb24:1-6.

5. Kalkan Akçay E, Kilicarslan A, Uysal BS, Hondur G, Kosekahya P, Altinkaynak H, Cagil N. Tearfunctionandocularsurfacealterationsafteracceleratedcornealcollagencross-linking in progressivekeratoconus. EyeContact Lens. 2016 may 11.

6. Caglayan M, Sarac O, Kosekahya P, Erten S, Ayan B, Cagil N. Biomechanicalevaluation of cornea in patientswithankylosingspondylitis. Int.Ophthalmol. 2016 Oct 5.

7. Koc M, Uzel MM, Tekin K, Kosekahya P, Ozulken K, Yilmazbas P. Effect of preoperativefactors on visualacuity, cornealflattening, andcornealhazeafteracceleratedcornealcrosslinking. J CataractRefractSurg. 2016 Oct;42(10):1483-1489.

8. Hondur G, Cagil N, Sarac O, Ozcan ME, Kosekahya P. Pupillaryoffset in keratoconusanditsrelationshipwithclinicalandtopographicalfeatures. CurrEyeRes. 2016 Nov29:1-5.

9. Koc M, Uzel MM, Aydemir E, Yavrum F. Kosekahya P, Yilmazbas P. Pterygium size andeffect on intraocular lens powercalculation. J CataractRefractSurg. 2016 Nov;42(11):1620-1625.

10. Altinkaynak H, Kurkcuoglu PZ, Caglayan M, Yorgun MA, Yuksel N, Kosekahya P, Koca C, Toklu Y. A novel marker in acutecentralserouschorioretinopathy: thiol/disulfidehomeostasis. IntOphthalmol. 2017 Jan 21. [Epubahead of print]

11. Kosekahya P, Koc M, Tekin K, Uzel M, Atilgan CU, Caglayan M, Yilmazbas P. Evaluation of theshifting of theline of sightandhigherorderaberrations of eyeswithkeratoconusaftercornealcross-linking. Cont Lens AnteriorEye 2017 Mar 20. [Epubahead of print]

12. Kosekahya P, Sarac O, Koc M, Caglayan M, Hondur G, Cagil N. Shifting of theline of sight in tilted disk syndrome. EyeContact Lens 2017 Jun 16. [Epubahead of print]

13. Caglayan M, Kosekahya P, Takmaz T, Altunoglu A, Ayan B, Atilgan CU, Uysal BS. Effects of hemodialysis on cornealandanteriorchambermorphometryandintraocularpressure in patientswithend-stagerenaldisease. ArqBrasOftalmol. 2017 Jun;80(3):176-180. 

14. Koc M, Tekin K, Inanc M, Kosekahya P, Yilmazbas P. Crabclawpattern on cornealtopography: pellucidmarginaldegenerationorinferiorkeratoconus? Eye (Lond) 2017 Sep 22. [Epubahead of print]

15. Atilgan CU, Kosekahya P, Yozgat A, Sen E, Berker N, Caglayan M, Sendul SY, Altiparmak E, Yilmazbas P. Areopticnerveheads of patientswithhelicobacterpyloriinfectionmoresusceptibletoglaucomatousdamage? Helicobacter 2017 Oct 5. [Epubahead of print]

16. Kosekahya P, Koc M, Caglayan M, Kiziltoprak H, Atilgan CU, Yilmazbas P. Repeatabilityandreliability of Belin/ AmbrosioEnhancedEctasiaDisplay-III indicesalongwiththetopometricindiceswithPentacam in normal andkeratoconiceyes. J CataractRefractSurg 2017 [Epubahead of print]

17. Kösekahya P, Saraç Ö, Gürdal C. KonjenitalNazolakrimal Kanal Tıkanıklığında Uzun Dönem Sondalama Tedavisi Sonuçlarımız. Medikal Network Oftalmoloji. 2012;19:242.

18. Çağlayan M, Saraç Ö, Kosekahya P, Gurdal C, Keklikoğlu HD, Deniz O, Çağıl N. Behçet üveitli bir olguda idyopatikintrakranyal hipertansiyon. Medikal Network Oftalmoloji. 2012;19(3):192-195.

19. Mustafa Koç, Pınar Kösekahya, Pelin Yılmazbaş. Penetrankeratoplasti sonrası gelişen spontandescemetmembranıdekolmanı. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2016-53027.

20. Pınar Kösekahya, Cemile Üçgül Atılgan, Kemal Tekin, Mustafa Koç, Mehtap Çağlayan, Pelin Yılmazbaş. Astigmatik kırma kusurunun koroid kalınlığına etkisinin değerlendirilmesi. MN Oftalmoloji 2017;24(2):103-108.

21. Yelda Yıldız Taşcı, Filiz Avşin Özdemir Sarıoğlu, Sefer Ogün Bölük, Mehtap Çağlayan, Pınar Kösekahya. Yüksek miyopinin düzeltilmesinde fakikkollamer arka kamara göz içi lens implantasyonunun klinik sonuçları. MN Oftalmoloji 2017;24(3):149-154.

 

ÜYELİKLER:
Türk Oftalmoloji Derneği

YABANCI DİL:
İngilizce