Az Görenlerin Rehabilitasyonu
28 Şubat 2024

Ulucanlar Göz E.A.H - Az Görenlerin Rehabilitasyonu Tanıtım Videosu


AZ GÖREN REHABİLİTASYONU

 Görme keskinliği ve görüş alanında belirgin azalma olması durumunda, gözlük, kontaktlens gibi bilinen yöntemlerle, ilaç tedavisi ya da ameliyatla görmenin yeterli düzeye ulaştırılamadığı durumlara; az görme denir.

Az görme rehabilitasyonunun temel amacı, kişinin geride kalan az görmesini etkin kullanabilme becerilerini geliştirmek ve kişiyi topluma kazandırmaktır.

Görme fonksiyonu diğer tüm duyular gibi bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ile bağ kurma ve duyu girdisi sağlamada oldukça önemlidir. Az gören bireyler, fonksiyonel görmedeki yetersizliğe bağlı olarak etraflarındaki cisimleri görme ve algılamada sorun yaşarlar. Bu nedenle çevreden yetersiz bilgi alırlar. Gelişim sırasında zayıf görsel bilgiler, bireyin hafızasında depolanır.

Az gören bireylerin iyi bir görsel hafıza deposu olsa da yetersiz bilgiden dolayı onu kullanabilme becerileri de kısıtlı kalır. Işık, renk, kontrast ve derinlik algısındaki değişiklikler bireyin günlük yaşamındaki tüm performans alanlarını (kendine bakım, serbest zaman, üretici aktivitelerde), bireyin hareket etme becerilerini kısıtlayarak toplumsal katılımını olumsuz etkileyebilir.

 

Görme Azalması Neden Olur?
Az gören grubunda; herhangi bir nedenle doğuştan, kalıtsal, kaza veya hastalanarak görme fonksiyonu kısıtlanmış kişiler bulunur.

 

Az Gören Rehabilitasyonunda Amaç Nelerdir?

Az Gören Rehabilitasyonu’nda amaç kişinin geride kalan az görmesini etkin kullanabilme becerilerini geliştirmektir. Beceriler, aktiviteler yoluyla geliştirilir. Aktiviteler kişiye özel ve benzersizdir. Küçük çocuklar harekete yönelik aktivite eğitimlerinde hoşnutluk ve keyif ararlar. Okul çağı çocuklarının beklentileri üretkenliğe yöneliktir. Erişkin ve çocuklarda aktivite eğitimini ilgi çekici kılabilmek ve aktif katılım sağlayabilmek için bireylerin kişilik özelliklerini dikkate almak gerekir.

 

Az Gören Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Az Gören Rehabilitasyonu’nda ergoterapi yaklaşımları  görsel dikkat, görsel hafıza, görsel ayrım, tanıma, eşleştirme, sıralama, ilişkilendirme değerlendirilmesi sonucunda planlanmalıdır.

Az görenler için geliştirilmiş pek çok yardımcı cihaz vardır. Her durumda görmeyi normale çeviren tek bir cihaz söz konusu değildir. Cihazlar mutlaka uzman ekipler tarafından denenerek ihtiyacı olan hastalara önerilmektedir. Az görenlere yardımcı cihazlar optik olan ve optik olmayanlar olarak 2 grupta toplanır.

 

Optik cihazlar için en tipik örnek büyütücü gözlüklerdir. Bunlar normal gözlüklerden daha güçlüdür. Bunları kullanırken okunacak materyalin göze çok yaklaştırılması gerekir, aksi takdirde yazı odak dışında kalır. Önce bu durum ürkütebilir, fakat zamanla alışılır. Büyütücü gözlükler direk olarak bir gözlüğe monte edilebilirler ya da kişinin kendi gözlük numaraları üzerine eklenebilir. Bu gözlüklerin asferik ve teleskopik türleri bulunur. Teleskopik olanlar daha kaba görünümlüdürler ancak daha uzak mesafeden geniş bir görüş sağlarlar. Asferik olanlar ise estetik görünür, fakat daha kısa mesafeden daha dar alanı gösterirler.

Optik cihazlar için diğer örnek büyüteçlerdir. Bunların el tipi ve masa üstü tip olanları vardır. Ayrıca bazı hastalar televizyon izlerken, açık havadaki ilan ve panolara bakarken teleskoplardan yardım alırlar. tarafından kullanılır.

Ayrıca az görmesi olanlara yardımcı olmak üzere kapalı devre televizyon sistemi geliştirilmiştir. Bunlar bir televizyon ekranına okunacak materyalin büyütülmüş görüntüsünü verir. Bunların büyütme ve kontrastı ayarlanabilir ve kullanımları diğer cihazlardan daha kolaydır. Sadece okumak veya resimlere bakmak için kullanılır.

Optik olmayan cihazlar ise bu tür az gören kişiler için dizayn edilmiş ürünlerdir. Örneğin büyük harflerle yazılmış gazeteler, tuşları iri olan telefonlar, yüksek kontrastlı saat ekranlarıdır. Bunların bazılarını yurtdışından temin etmek mümkün olabilir

 

Az Gören Tedavisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Renk zıtlığı, aydınlatma, mobilyalar, objelerin büyüklük ve uzaklıklarının ayarlanması ve hareket alanındaki engellerin ortadan kaldırılması, görsel bilişsel fonksiyonlar, aktivitelerin düzenlenmesi müdahale programında dikkate alınması gereken konulardır.