Glokom
10 Ocak 2024

Ulucanlar Göz E.A.H. Glokom Tanıtım Videosu

 

Glokom Polikliniği

Hastalarımız genel göz polikliniklerinden ileri tetkik ve tedavi için sevk edilir. Glokom biriminden direkt randevu verilmemektedir. İlgili hastalar bu bölümde muayene olduktan sonra takip ve tedavilerine glokom polikliniğinde devam etmektedir.

Hastalıklar

Göz Tansiyonu ( Doğumsal, Genç Dönem, Yaşlılık)
 


Tedaviler

  • İlaç Tedavisi ve Takibi
  • Glokom Cerrahi Tedavisi (Trabekülektomi – Seton Ameliyatı)
  • Lazer Tedavileri 

Cihazlar

  • RNFL (OCT)
  • YAG laser iridotomi
  • Görme alanı testi (Perimetri- Humphrey Visual Field Analyzer-Zeiss)
  • Pakimetre
  • Applanasyon tonometresi
  • Pnömotonometre

GLOKOM NEDİR?

Glokom (göz tansiyonu), göz içi basıncının görme sinirini tahrip edecek kadar yükselmesi nedeniyle görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Normal bir gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde emilerek boşaltılır. Böylece göz içi basıncı normal düzeylerde kalır. Genelde 20–21 mm Hg’in altındaki göz tansiyonu normaldir. Ancak daha alt seviyelerdeki tansiyonda bile glokom hastalığı görülebilir. Üretilen göz sıvısının boşaltılması engellenirse göz içi basıncı artar ve Açık Açılı Göz Tansiyonu hastalığı (Glokom) oluşur ki bu en sık karşılaşılan glokom şeklidir. Burada, göz sıvısının kan damarlarına ulaşmasını sağlayan kanalcıklarda normalde olmaması gereken bir tıkanıklık durumu söz konusudur ve biriken göz sıvısı göz içi basıncını arttırır. Göz içi basıncının yüksek olması göz sinirine zarar verir ve tedavi edilmediği takdirde körlüğe kadar giden görme kaybına neden olur.

 

GLOKOM HASTALARININ TANI VE TAKİBİ NASIL YAPILIR?

 
Hastaların çoğunun yakın takibi ve sık göz içi basıncı ölçümü gerekir. Düzenli göz muayenesi olası optik sinir hasarına ait belirtilerin erken tespitinde ve görme kayıplarının engellenmesinde yardımcı olur.

 Görüntüleri beyne ileten optik sinir pek çok sinir lifinden oluşur. Bu yapı çok sayıda teli bünyesinde bulunduran bir elektrik kablosu gibidir. Glokom optik sinir fiberlerine zarar vermeye başladığında hasara uğrayan liflerin görev aldığı bölgelerin karşılığı olan görme alanında karanlık noktalar oluşur. Gündelik hayatta bu noktalar hastalar tarafından çok kolay fark edilmezler. İlerleyen durumlarda karanlık noktalar birleşir ve optik sinirin tamamıyla hasar görmesiyle körlük ortaya çıkar.


GLOKOM KİMLERDE GÖRÜLÜR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Toplumda 40 yaş üzerinde %2, 60 yaş üzerinde %10 oranında görülür. Bebeklik (konjenital glokom) ve çocukluk çağlarında görülen tipleri vardır. Başlangıçta genellikle belirti görülmez, görmede bozukluk ve ağrı yoktur. Hastalık erken teşhis edilmeyip ilerlerse, görme sinirindeki harabiyete bağlı olarak görme alanında kör noktalar oluşur. Daha sonra bir borudan bakıyormuş gibi etraftaki cisimler görülmez olur. Glokomun seyrek görülen kapalı açılı tipinde göz tansiyonu çok yüksek değerlere ulaşıp, şiddetli ağrı ve bulanık görmeye neden olur. Bu genellikle hipermetrop hastalarda izlenir.

 

GLOKOM GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

• 60 yaş ve üstü
• Yüksek göz tansiyonu,
• Aile fertlerinde glokom öyküsü bulunması,
• Miyopi ya da hipermetropi
• Geçmiş göz yaralanmaları,
• Steroid kullanımı,
• Diyabet ya da migren baş ağrısı gibi diğer sağlık problemleri.

Tedavi kararı verilmeden önce hastaların risk faktörleri gözden geçirilmelidir. Çünkü ikincil glokom denen olgulara göz travması, hipertansiyon, diyabet, steroid kullanımı gibi hastalıklar veya durumlar sebep olur.

 

GLOKOM TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

İlaç Tedavisi: En sık kullanılan tedavi yöntemidir. Ancak ilaçların yan etkilerinin görülmesi ve bazen de göz tansiyonunu düşürememe durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda hastanın damlalarını düzenli olarak kullanamama riski de vardır.

Lazer Tedavileri: Argon Laser Trabeküloplasti (ALT) eskiden yaygın kullanılan bir lazer tedavi yöntemiydi. Ancak gözde kalıcı skar dokusu oluşturuyordu. Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT) yeni, etkili, zararsız ve neredeyse sonsuz kez uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. (Bilinen diğer bir Lazer işlemi olan YAG (Yttrium Aluminium Garnet) Lazer ise dar açılı glokomlarda ve açı kapanmasına bağlı oluşan glokom krizinde tedavi amaçlı veya krizin oluşumunu önlemek için uygulanır.)

Ameliyat: Göz sıvısının kan damarlarına ulaştırılabilmesi için yeni bir boşaltım yolu sağlayarak göz içi basıncının düşmesi amaçlanan bir tedavi yöntemidir. Hastayı yoran, kanama ve enfeksiyon riski olan bir tedavi yöntemidir. Tedavide bu yöntemlerden birisi öncelikle kullanılır. İstenilen sonuca ulaşılamazsa diğer tedavi yöntemlerine geçilir. Glokom hastalarının büyük bölümü ilaçlarını gerektiği gibi kullanmamakta ve kontrol için hekime gelmeden birkaç gün önce ilaçlarını düzgünce kullanarak göz tansiyonlarını normal düzeylere getirerek hekimlerini yanıltmaktadırlar. Sonuç olarak, hastanın glokomu ilerlemekte ve körlüğe kadar giden görme kaybı olmaktadır.

 

Glokom sinsi bir hastalıktır, çok bulgu vermeden yavaş yavaş ilerler.

 Eğer bir kişinin görmesinde bulanıklaşma veya gözünde şiddetli bir ağrı varsa ya da ışığa baktığında etrafında gökkuşağı gibi hareler görüyorsa bu kişinin vakit kaybetmeden bir göz doktoruna gitmesi gerekir.

Her tip glokomda görme kaybını korumak için göz muayenelerini düzenli sürdürmek ve düzenli tedavi almak önemlidir.

Bazı glokom hastaları şikâyetleri olmayınca ilaçları kesebilmekte ya da unutabilmektedir. Glokom hayat boyu devam edecek bir hastalıktır. Dolayısıyla ilaçların göz içi basıncı kontrolü sağlandığı sürece, ömür boyu kullanılması gerekmektedir. Tedavi bazen yetersiz kalabilir ve tedavinin tekrardan düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle düzenli kontroller çok değerlidir.