Nöro oftalmoloji
10 Ocak 2024

Ulucanlar Göz E.A.H.  Nöro oftalmoloji  Tanıtım Videosu
Nörooftalmoloji Polikliniği

Hastalarımız genel göz polikliniklerinden ileri tetkik ve tedavi için sevk edilir. Nöroftalmoloji biriminden direkt randevu verilmemektedir. İlgili hastalar bu bölümde muayene olduktan sonra takip ve tedavilerine nörooftalmoloji polikliniğinde devam etmektedir.

Hastalıklar
Görme siniri, diğer göz sinirleri ve yollarının hastalıkları

Tedaviler
İlaç Tedavisi ve takibi yapılmaktadır.

Cihazlar
Pupillometri
Renkli görme eşeli
 

Nörooftalmoloji 

Göz ve sinir sisteminin ortak hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Optik sinirden görmenin gerçekleştiği görme korteksine kadar olan görme yolları ve yine beyin korteksindeki hastalıklar nöro oftalmolojinin konusudur. Ayrıca gözlerin uyumlu şekilde hareket etmesi ile de ilgilenir.

Nörooftalmolojinin Alanına Giren Sorunlar

*  
Ani görme kaybı,
*
  Yavaş ilerleyen görme kaybı,
Geçici görme kaybı, 
 Renk görme bozuklukları,
*
  Görme alanında görülemeyen bir bölge,
Çift görme,
Tiroide bağlı göz hastalığı,
Migren ve benzeri göz ağrıları,
Göz bebeklerinin büyüklük farklılıkları,
Multipl skleroza (MS) bağlı göz yakınmaları,
Miyasteni gravis’e bağlı göz yakınmaları,
 İnmelere bağlı göz yakınmaları,
Yüz felçleri ve yüzde kasılmalar.

 

Nörooftalmolojik Hastalıkların Teşhisi

Çoğu hastalıkta olduğu gibi, nörooftalmolojik hastalıklarda da erken teşhis büyük önem taşır. Nörooftalmolojik hastalıkların belirtilerini taşıyan hastalar, şikayetin birincil olarak etkilediği fonksiyona göre, göz hastalıkları ya da nöroloji kliniklerine başvurmaktadır. Bu hastalara; özellikli bir takım testleri içeren nörooftalmolojik muayene uygulanır ve çeşitli radyolojik görüntüleme yöntemlerinden yardım alınır. Nörooftalmolojik muayene göz hekimleri ve nörologlar tarafından yapılabilir. Ancak teşhiste çeşitli kan testleri, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) başta olmak üzere nörogörüntüleme testleri de gereklidir. Bu testlerin erken dönem hastalıkların tanısında etkinliği oldukça fazladır.

 

Nörooftalmolojik Hastalıkların Tedavisi

Çoğu nörooftalmolojik hastalıkta tedavi, altta yatan nörolojik ya da sistemik hastalığın tedavisine bağlıdır. Öncelikle göz ve görme sisteminin etkilendiği nörolojik hastalığın tanısının koyulması şarttır, ardından hastalığın ortaya çıkma nedenine göre tedavi planı oluşturulmaktadır.

Örneğin;Multiple Skleroz hastalığında olduğu gibi, hastalığın otoimmun olarak adlandırılan bir zemini varsa, yani bağışıklık sisteminin fazla çalışması söz konusu ise göz tutulumu olan durumlarda da tedavi öncelikle bu mekanizmaya yönelik planlanmaktadır.

Kafa içi basınç artışı ve buna bağlı bir göz kası felci varlığında, ilk aşama kafa içi basınç artışı sebebine yönelik araştırmaların yapılmasıdır. Göz kası felci, ancak artan kafa içi basıncın düzenlenmesi ile tedavi edilebilir.