Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimi Gerçekleştirilmiştir.

13 Şubat 2019