Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

16.02.2011 Tarih ve 7465 Sayılı “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” gereğince hastanemizde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi kurulmuştur.

Birim: Hastanemizde yatarak veya ayaktan tedavi alan hastalarımızın aldıkları tedaviden etkin bir şekilde faydalanmaları amacı ile tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının bertaraf edilmesi amacıyla sosyal hizmet mesleğinin kendine has yöntem ve teknikleri ile sorunların zamanında çözümlenebilmesi için tıbbi sosyal hizmetin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet temelli bir anlayış ile etkili ve ulaşılabilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için uğraş veren birimdir.

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Uzmanı kimdir?

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Sosyal Hizmetler Bölümlerinden Dört yıllık lisans eğitimi almış profesyonel kişilerdir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Amacı Nedir?

Tedavi esnasında karşılaşılabilecek sosyal, ekonomik ve psikolojik engelleri minimize ederek hastanın tedaviden daha etkin bir şekilde yarar görmesi amacına hizmet etmektedir. Hastanemizde hasta ve ailelerine doğrudan ve dolaylı olarak verilen hizmetler, disiplinler arası ekip çalışması temeline dayanır. Yatarak veya ayaktan tedavi gören hastalarımızın tıbbi sorunları dışında karşılaştıkları sorunların çözümü için hizmet veren sosyal hizmet uzmanları ekip çalışması anlayışı içerisinde hizmetlerini yürütürler.

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimimize Kimler Başvurabilir?

Hastanemizden hizmet alan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesi olmayan, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru hastalarımız, il dışından gelen ve konaklama sıkıntısı yaşayan hastalarımız ve yakınları, il dışından gelip ulaşım ve öz bakım ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik gücü olmayan hastalarımız ve yakınları öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastalarımız birimimize müracaat edebilir.

 

 

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimine Nasıl Başvurulur?

Tıbbi sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan hastalar için; hastayı tedavi eden hekimin tıbbi sosyal hizmetler birimine  “vaka konsültasyon formu”nu doldurarak yazılı bildirimi ile, diğer sağlık çalışanlarının sözlü bildirimi ile, hastanın veya yakınlarının doğrudan birime başvurusu ile ve sosyal hizmet uzmanının klinik ziyaretinde vakayı tespit etmesi yolu ile başvurular kabul edilir.

Birim Sorumlusu: Suna NAZİK
 Sosyal Hizmet Uzmanı

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimimiz:                                   

Ek hizmet binası 4. kat

Tel:0 (312) 312 62 61 İç Hat:319    

Fax:0 (312) 312 48 27

  • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.