Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık

Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık
ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN

GÖZ HASTALIKLARI;

•Kırma Kusurları (Miyop, Hipermetrop, Astigmatizma)

•Şaşılık Ve Göz Tembelliği,

•Doğuştan Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı

•Doğumsal Katarakt

•Doğumsal Glokomdur(Göz Tansiyonu)

ÇOCUKLARDA KIRMA KUSURLARI

Bebekler ve çocuklar televizyonu çok yakından izliyor, kitaba-deftere çok yaklaşarak okuyup-yazıyor,

gözlerini sürekli kırpıştırıyor, başına belirli bir pozisyon vererek görmeye çalışıyor, gözlerini kısarak bakıyor, bir gözünü kapatarak veya kısarak diğer gözüyle görmeye çalışıyorsa hemen muayene edilmeli ve bir görme bozukluğu teşhis edilirse gözlük takılmalı veya gerekli tedaviye geçilmelidir.

ÇOCUKLARDA GÖZYAŞI KANALI

TIKANIKLIÐI

Yeni doğan bebeğin bir veya her iki gözünde sürekli sulanma ve çapaklanma görülürse,herhangi bir

enfeksiyon veya gözyaşı kanallarının doğuştan tıkalı olabileceği düşünülerek bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Gözyaşı kanalı tıkalıysa, önce gözyaşı kesesine masaj yapılması ve bazı göz damlalarının kullanılması, sulanma ve çapaklanma düzelmez ise anestezi altında gözyaşı kanalının açılmasını önerecektir.

ÇOCUKLARDA DOÐUŞTAN KATARAKT

Yeni doğan bebeğin göz bebeğinde beyazlık görüldüğünde, hemen doktora başvurulmalıdır. Bu durum, çoğunlukla doğuştan kataraktın belirtisidir; tek gözde veya her iki gözde olabilir ve çoğunlukla erken ameliyatı gerektiren bir durumdur. Ayrıca göz bebeğinde beyazlık veya parlama ile ortaya çıkan ve bebeklerde görülen bir göz içi tümörü ve başka göz hastalıkları da mevcuttur. Bu durumlar da acil olarak doktora başvurmayı gerektiren önemli hastalıklardır.

ÇOCUKLARDA DOÐUŞTAN GLOKOM

(GÖZ TANSİYONU)

Doğumdan hemen sonra izlenir. Göz sıvısının tahliye sisteminde problem vardır. Işığa karşı hassasiyeti veya sürekli sulanan, gittikçe irileşen gözleri olan bebekler özellikle bu durum için muayene edilmelidir. Hastalık başlangıç döneminde teşhis edildiğinde, yapılacak ameliyatla göz tansiyonu düşecek ve görme kaybı önlenecektir. Fakat doğuştan glokomlu bebeklerde, ameliyattan bir süre sonra göz tansiyonu tekrar yükselebilir ve tekrar ameliyat gerekebilir.

GÖZ TEMBELLİÐİ

Çocukluk döneminde beyindeki görme merkezine her hangi bir nedenle cismin görüntüsü net olarak

ulaşmaz ise, o tarafın görme merkezi gelişimini tamamlayamaz ve baskılama mekanizması ile tembellik gelişir. Şaşılık, bu nedenlerin en önemlilerinden biridir. Şaşılık dışında katarakt, gözlük ihtiyacı olup kullanmamak, göz kapağı düşüklüğü gibi sebepler de göz tembelliğine yol açabilir.

GÖZ TEMBELLİÐİNİN TEDAVİSİ

Tembellik tedavi edilebilen bir durumdur.

•Tedavide öncelikle kırma kusuru varsa gözlük kullanmalı.

•İyi gören göz kapatılarak, tembel göz görmeye zorlanmalı.

•Katarakt, göz kapağı düşüklüğü gibi sebepler tedavi edilmeli.

Göz tembelliğinin tedavisi ne kadar erken teşhis edilir ve tedaviye başlanırsa sonuçlar o kadar yüz güldürücüdür.

ŞAŞILIK NEDİR?

Gözlerden birinin tam karşıya bakarken, diğerinin yukarı, aşağı, içe veya dışa bakması ile tanımlanan bir göz hastalığıdır. Kayma sürekli veya zaman zaman olabilir. Gözlerin kaydığı yöne göre içe, dışa, aşağıya veya yukarıya şaşılık olabilir. Çocuklarda kayma varsa tedavi için çocuğun büyümesinin beklenmesi yapılabilecek en büyük hatadır. Bir an önce gözdeki bozukluğun ve varsa görme tembelliğinin tespit edilip hemen uygun gözlüğün verilerek tedaviye başlanılması son derece önemlidir.

Bebeklerin gözleri sıklıkla gerçekte kaymadığı halde kayıyor gibi gözükmektedir. Bu duruma yalancı

şaşılık denir. Küçük çocuklar genellikle geniş, basık bir burun köküne ve göz kapağının iç kısmında bir

deri katlantısına sahiptir, bu da gözlerin kayıyor gibi gözükmesine neden olur. Çocuk büyüdükçe bu görünüm düzelir.

ŞAŞILIK NEDENLERİ?

Şaşılık nedenleri arasında genetik yatkınlık, kırma kusurları (miyop, hipermetrop, astigmat ), göz kaslarının uyum içinde çalışamaması veya felci, beyni etkileyen bazı hastalıklar, göz yaralanmaları ve doğuştan katarakt sayılabilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

•En belirgin bulgu bir gözde kayma olmasıdır.

•Başın bir tarafa dönük, eğik ve ya çenenin aşağı ve ya yukarı yönelmesi

•Bazen parlak ışıkta gözlerini kısarak bakması veya eliyle bir gözünü kapatması

•Çift görme

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

•Bazı şaşılık tipleri kırma kusurlarına bağlı olarak gelişir ve hasta gözlük kullandığında şaşılık düzelir.

•Tembelliği mevcut hastalarda iyi gören göze kapama yapılır.

•Gözlük ile düzelmeyen ve belirli bir miktarın üzerindeki şaşılıklar ameliyat ile düzeltilir. Burada prensip göz küresi etrafına yapışmış kasların yerleri değiştirilerek kasların gücünün azaltılması veya arttırılmasıdır. Bir ve ya bazen her iki gözü ameliyat etmek gerekebilir. İyileşme çok hızlıdır. Çocuklar birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönebilirler. Ameliyat, var ise gözlük kullanma ihtiyacını ortadan

kaldırmaz. Bazı durumlarda gözleri aynı hizaya getirmek için birden fazla ameliyat gerekebilir.

  • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.