Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca; güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanması, hizmet sunumunda kalitenin artırılması, çalışanlarımız için muhtemel risklerin belirlenmesi ve bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hastanemizde “Çalışan Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

Hizmet kalite standartları çerçevesinde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimiz; “Çalışan Güvenliği Komitesi”, ”Beyaz Kod Yönetim Ekibi”, “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” ve “Eğitim Komitesi” ile işbirliği içinde:
 Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması,

Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması hususlarında gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Kapsam: Bütün hastane bölümlerimizi kapsamaktadır

 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Faaliyetleri

v Çalışan personelin sözlü veya yazılı şikayet, dilek ve önerilerini kabul eder

v Başvuruları raporlandırır

v Gerekli düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlamasını sağlar ve başvuranlara geri bildirimde bulunur.

v Beyaz kod bildirimlerini takip eder.

v Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik gelişmeleri ve çalışmaları takip eder.

v Hasta ve hasta yakınları ile iletişim, öfkeli kişilerle iletişim konusunda eğitimler yapar veya yapılmasını sağlar

v Aylık olarak başhekimliğe rapor sunar.

 

Şiddete Maruz Kalan Sağlık Çalışanı Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

v Fiili veya sözel şiddete maruz kalan sağlık çalışanı telefon aracılığı ile 1111 tuşlayarak “beyaz kod” ihbarı yapmak sureti ile süreci başlatmalıdır.

v Herhangi bir şiddet olayı mesai saatleri içerisinde gerçekleşti ise, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi klinik şefine bilgi verebilir. Eş zamanlı olarak durum, sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakılmaksızın, adli mercilere ve kurumun İl Sağlık Müdürlüğü) hukuk birimine ilgili başhekim yardımcısı ve Çalışan hakları ve güvenliği birimi tarafından bildirimi yapılır.

Fiili veya sözel şiddete mağruz kalan sağlık çalışanı kişisel olarak da Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve7/ 24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu Beyaz Kod danışma hattını arayarak (cep telefonu için; 0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı) veya internet üzerinden www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden “Bildirim Formu 1” doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verebilir.

 

BEYAZ KOD

1. Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası aranır.

2. Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.

3. Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki uygulanır. Gerekli durumlarda Mavi Kod alarmı verilir.

4. Olaya sebebiyet veren kişi / kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.

5. Adli olaylarda varsa hastane polisine yoksa en yakın (bağlı bulunulan karakola) haber verilir.

6. Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.

7. Böyle bir durumla karşılaşan personel olay bildirim formu doldurarak hasta ve çalışan güvenliği komitesine bildirir.

8. Komite incelemeyi yaparak gerekli ise düzeltici faaliyet yapmak üzere hastane yönetimine rapor sunar.

 

Öfke ve Şiddete Hayır

Sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan her türlü sözlü veya fiziksel şiddet, çalışanın şikâyeti söz konusu olmasa dahi, hastane idaresi tarafından adli mercilere bildirilmek  zorundadır.

Hasta ve hasta yakınları tarafından sözlü veya fiziksel şiddet uygulanan sağlık çalışanı, “Hizmetten Çekilme (hasta bakmama) ” hakkına sahiptir.

Sağlık çalışanları hakkında “SABİM ve Hasta Hakları Birimlerine” yapılan, soyut nitelikte, şikâyet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusurlu olmadığı açıkça görülen, ihbar ve şikâyetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sağlık sorunlarınız şiddetle çözülmez 

Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminden Sorumlu

Başhekim Yardımcısı: Dr. Gülay Öztürk

0 (312) 312 62 61 (İç Hat Tlf::1186)

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Sorumlusu

 Sosyal Hizmet Uzmanı Suna NAZİK

0 (312) 312 62 61(İç Hat Tlf:319)

 

Fax:0(312) 312 62 61

www.ulucanlargoz.gov.tr

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası

4. kat

Ulucanlar Caddesi ANKARA

  • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.