Doç. Dr. Cemile ÜÇGÜL ATILGAN (S.B.Ü)
03 Nisan 2024

AD SOYAD   : Cemile ÜÇGÜL ATILGAN

UNVAN         : Doçent Doktor

UZMANLIK   : Göz Hastalıkları

TIBBİ BİRİM : Retina

EĞİTİM: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2004)

              Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2005-2011)

İŞ DENEYİMİ: Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2005-2011)

                        Cihanbeyli Devlet Hastanesi (2011-2014)

                        Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2014-Halen)

BİLİMSEL YAYINLAR:

1.Atilgan CU, Kosekahya P, Yozgat A, Sen E, Berker N, Caglayan M, Sendul SY,Altiparmak E, Yilmazbas P. Areopticnerveheads of patientswith HelicobacterPyloriinfectionmoresusceptibletoglaucomatousdamage? Helicobacter. 2017 Oct5. doi: 10.1111/hel.12443. [Epubahead of print] PubMed PMID: 28980734.

2.Caglayan M, Kosekahya P, Takmaz T, Altunoglu A, Ayan B, Atilgan CU, Uysal BS. Effects of hemodialysis on cornealandanteriorchambermorphometryandintraocularpressure in patientswithend-stagerenaldisease. ArqBrasOftalmol.2017 Jun;80(3):176-180. doi: 10.5935/0004-2749.20170043. PubMed PMID: 28832743.

3. Berker N, Sen E, Elgin U, Atilgan CU, Dursun E, Yilmazbas P. Analysis ofClinicalfeaturesandvisualoutcomes of pars planitis. Int Ophthalmol. 2017 Apr7. doi: 10.1007/s10792-017-0526-2. [Epubahead of print] PubMed PMID: 28389773.

4.Kosekahya P, Koc M, Tekin K, Uzel M, Atilgan CU, Caglayan M, Yilmazbas P.Evaluation of theshifting of theline of sightandhigherorderaberrations ofeyeswithkeratoconusaftercornealcross-linking. Cont Lens AnteriorEye. 2017Oct;40(5):311-317. doi: 10.1016/j.clae.2017.03.006. Epub 2017 Mar 20. PubMedPMID: 28336222.

5.Atilgan CU, Guven D, Akarsu OP, Sakaci T, Sendul SY, Baydar Y, Atilgan KG, Turker IC Effects of hemodialaysis on macularandretinalnerve fiber layerthicknesses in non-diabeticpatientswithendstagerenalfailure.. SaudiMed J. 2016;37(6):641-7.                    

6.Sendul SY, Dirim B, Demir M, Acar Z, Demir AG, Olgun A, Tiryaki S, Ucgul C, Guven D. Tarsoaponeurectomy as an alternative in difficultblepharoptosiscases. BMC ophthalmol 2016;16:34.

7.Sendul SY, Ucgul C, Kabukcuoglu F, Dirim B, Guven D A difficultsurgicalapproachforprimaryorbitalhydatidcyst: transconjuntivalmedialorbitotomy.. J Surg Case Report 2015;11:12.

8.Sendul SY, Atilgan CU, Tiryaki S,  Guven D. Bilateralpapilledema in a childwithosteogenesisimperfecta. EyeVision (Lond) 2016:3;25.

9.SY Sendul, C Ucgul, F Kabukcuoglu, B Dirim, D Guven Primary Orbital Ewing’s sarcoma presenting with local recurrence to maxillary sinüs shortly after tumor resection. Journal of surgical case reports. J Surg Case Report. 2015.

10.Sendul SY, Cagatay HH, Dirim B, Demir M, Cinar S, Ucgul C, Acar Z, Guven DReconstructions of Traumatic Lacrimal Canalicular Lacerations: A 5 years Experience. Journal of Science and Technology. 2015. DOI: 10.11131/2015/101121.

  1. Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim, Alpaslan Alkan, Cemile Üçgül Atılgan, Adem Yılmaz, Ali Olgun, Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven. Intraorbital space-occupying lesions: the evaluation of clinical, radiological and pathological resultsThe Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital. 2017  DOI: 10.5350/SEMB.20170822042332

12.Semra Tiryaki Demir, Selam Yekta Şendül, Burcu DİRİM, Cemile Üçgül Atılgan, Ali Olgun, Erdem Ergen, Dilek Güven, Çağrı Türker.Evaluation of Central Macular thicknessandPerifovealGanglion Cell ComplexThicknesswith Optical CoherenceTomography in CaseswithPrimary Open AngleGlaucomaandOcularHypertension. World Clin J MedSci10.5336/worldclin.2016-54125.                  

13. Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim, Ali Atakha Yıldız, Mehmet Demir, Cemile Üçgül Atılgan, Semra Tiryaki Demir, Hakan Kaçar, Dilek Güven. Dört farklı orbital duvar fraktürü tamirinde cerrahi yaklaşım ve dört yıllık sonuçları, Türkiye Klinikleri J Ophthalmol. Doi:10.5336/ophthal.2016-53905.

14. Pınar KÖSEKAHYA, Cemile Üçgül Atılgan, Kemal TEKİN, Mustafa KOÇ, Mehtap ÇAĞLAYAN, Pelin YILMAZBAŞ. Astigmatik Kırma Kusurunun Koroid Kalınlığına Etkisinin Değerlendirilmesi, MN Oftalmoloji C24 S2 2017.                                

15. CÜ Atılgan, SY ŞENDÜL, D GÜVEN Non-arteriticAnteriorIschemicOpticNeuropathy in a Young Male PatientTakingSildenafilCitrate.Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 2014;22:149-52.

16.Y Baydar, C Üçgül, Y Şendül, D Güven.Yaşa Bağlı MakülaDejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması.Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 2013.

17.ÖP Akarsu, D Güven, CÜ Atilgan, SS Uzun. Short-TermEffect of ProphylacticAntiglaucomaMedication on IntraocularPressureafter0.1 ml IntravitrealBevacizumabInjectionsJournal of Ret-Vit 2013;21:48-51

18.D Güven, A Mavı, P Akarsu, CÜ AtilganSistemik LupusEritematosus ve Hemodializ Hastasında Gelişen Santral RetinalVen Tıkanıklığının Bevacizumab ile Tedavisi. Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 2012;20:70-3.

19.ÖP Akarsu, CÜ Atılgan, D Güven Ataksitelenjiektazidekonjonktivaltelenjiektazi: Olgu sunumu. Turk Jour Ophthalmol 2012;42:75-7.

20. Selam Yekta Şendül, Cemile Üçgül, İskender Alkın Solmaz, Dilek Güven. Makula Yüzey Hastalıklarında Cerrahi Girişim Sonuçlarının Klinik ve Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi, MN Oftalmoloji C18 S3 2011

21.A Mavi, D Güven, C Üçgül, İ Daruga.SkleralFiksasyonlu Göz İçi Lens Uygulanan Hastaların Etiyoloji ve Prognoz Açısından Değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt/Journal of Glaucoma-Cataract, 2011

22. Y Baydar, C Üçgül, D Güven.Cases of CombinedHamartoma of the Retina andRetinal Pigment Epithelium. Journal of Retina-Vitreous, 2011

23.CÜAtilgan, D Güven.CongenitalRetinalMacrovessel.Retina-Vitreus/Journal of Retina-Vitreous, 2011;19:274-277.

ÜYELİKLER: Türk Oftalmoloji Derneği

                          Türk Tabibler Birliği

YABANCI DİLLER: İngilizce