EVDE SAĞLIK HİZMETİ
08 Mayıs 2020


evde_saglik.jpg

Evde Sağlık Hizmetleri Misyonumuz ;    
       Ülkemizdeki evde sağlığa gereksinimden yola çıkarak; yatalak bireylerin yaşadıkları ortamda ihtiyaçları olan ve hastane dışında sunulabilecek sağlık hizmetini işinde yetkin sağlık personelleri ile uluslar arası kalitede sunmaktır.

Evde Sağlık Hizmetleri Vizyonumuz ;
       Evde sağlık hizmetleri konusundaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sağlık hizmetlerini sunmaktır.


Evde Sağlık Hizmeti Tanımı:

       Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar. Evde Sağlık Hizmetleri yatağa bağımlı hastalara hizmet vermektedir. 
Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. 

       Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti olarak; Retina Hastalıkları Glokom Kornea Hastalıkları Uvea gibi  göz hastalıklarını değerlendirme ve tedavi hizmetini kapsar.


Kimler Faydalanır?


* Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle tedavisi devam eden hastalar,
* KOAH vb. Solunum Sistemi Hastalıkları,

* Yaşam ünitesine bağlı olanlar,

* Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar,

* Terminal dönem palyatif bakım hastaları,

* İleri derecedeki kas hastaları,

Evde Sağlık Hizmetine Başvuru:

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

Telefonla Başvuru:

* 444 38 33 hattından başvurabilirsiniz.
* Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık İletişim Hattı
 (0312)  312 62 61 / Dahili 306