Op. Dr. Kübra SERBEST CEYLANOĞLU
19 Mart 2019

Kübra SERBEST CEYLANOĞLU

Doğum yeri-tarih: Ankara, 26-06-1986

Eğitim Durumu

2000-2004: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara

2004-2010: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

2010-2015: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi

İş Deneyimi

2016-2018: Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü, Uzman Tabip

2018-2019 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD, Okuloplastik cerrahi, Orbita cerrahisi ve Okuler Onkoloji Eğitimi (5 ay)

2019-Halen : Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Tabip

Yabancı dili: İngilizce

Sertifikalar:

 1. International Council of Ophthalmology Optic & Refraction, 2015
 2. International Council of Ophthalmology Basic Science, 2015
 3. International Council of Ophthalmology ,Clinical Science, 2016
 4. European Board of Ophthalmology (EBO), 2017

Üyelikler:

1.Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

2. Genç Oftalmologlar Grubu (TOD-GO)

Uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulmuş bilimsel çalışmalar:

 1. Kübra Serbest, Ahmet Hondur, Zuhal Özen Tunay, Kamil Bilgihan. Konjenital Kornea Distrofisi, Prematüre Retinopatisi ve Konjenital Katarakt, Poster, TOD 45. Ulusal Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Girne, KKTC
 2. Kübra Serbest, Murat Hasanreisoğlu, Zeynep Aktaş, Gökhan Gürelik, Şengül Özdek. Pediatrik Vitreoretinal Cerrahi: Epidemiyoloji, Etyoloji, Prognoz, Sözel Bildiri, TOD 46. Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2012, Antalya
 3. Kübra Serbest Ceylanoğlu, Onur Konuk. Konjenital anoftalmik soket tedavisinde kendiliğinden genişleyen hidrojel ekspander uygulaması: Geç Dönem Sonuçları.,Sözel Bildiri, TOD 47. Ulusal Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya
 4. Mehmet Cüneyt Özmen, Kübra Serbest Ceylanoğlu, Hatice Tuba Atalay, Erdem Yüksel, Bahri Aydın, Kamil Bilgihan. Stromal Skarlı Keratokonus Olgularında DALK, Sözel Bildiri, TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya
 5. Kübra Serbest Ceylanoğlu, Bahri Aydın, Mehmet Cüneyt Özmen, Kamil Bilgihan, Fikret Akata. Keratokonus Tedavisinde Derin Anterior Lamellar Keratoplasti (Dalk) Ve Excİmer Lazer Destekli Anterior Lamellar Keratoplastinin (ELALK) Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması, Sözel Bildiri, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul
 6. Gökçen Yalçın, Bahri Aydın, Mehmet Cüneyt Özmen, Erdem Yüksel, Kübra Serbest Ceylanoğlu, Fikret Akata, Kamil Bilgihan. İleri Evre Keratokonus Olgularında Uygulanan Derin Anterior Lamellar Keratoplastide Künt Uçlu Makasla Stromal Disseksiyon Tekniği, Sözel Bildiri, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul
 7. Erdem Yüksel, Kübra Serbest Ceylanoğlu, Mehmet Cüneyt Özmen, Bahri Aydın, Fikret Akata, Kamil Bilgihan, İleri Keratokonus Olgularında Derin Ön Lameller Keratoplasti sonrası görülen desme kırışıklıkları ön görülebilir mi? Retrospektif analiz çalışması, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul
 8. Kamil Bilgihan, Armağan Yuvarlak, Erdem Yüksel, Baran Özdemir, Kübra Serbest Ceylanoğlu, Duygu Yalınbaş, Gökhan Gürelik. Epitel korumalı korneal çapraz bağlama tedavisinde yeni bir yöntem: Dilüe Alkol ve İyontoforez Yardımlı Korneal Çapraz Bağlama (DAI-CXL), Sözel bildiri ,TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul
 9. Duygu Yalınbaş, Erdem Yüksel, Mehmet Cüneyt Özmen, Kübra Serbest Ceylanoğlu, Armağan Yuvarlak, Hüseyin Baran Özdemir, Kamil Bilgihan. Dilüe Alkol ve İyontoforez Yardımlı Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi (DAI-CXL) ve Standart Tedavi (Dresden protokolü) Sırasında İntraoperatif Korneal Kalınlık Değişimlerinin İncelenmesi, Sözel Bildiri, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul
 10. Armağan Yuvarlak, Ahmet Yücel Üçgül, Kübra Serbest Ceylanoğlu, Mehmet Cüneyt Özmen, Erdem Yüksel, Kamil Bilgihan. Dilüe Alkol ve İyontoforez Yardımlı Korneal Çapraz Bağlama Tedavisi (DAI-CXL) ile Standart Tedavinin (Dresden protokolü) Ağrı skorları ve Morbitide Yönünden Karşılaştırılması, , Sözel Bildiri, TOD 49. Ulusal Kongresi, 4-8 Kasım 2015, İstanbul
 11. Mehmet Cüneyt Özmen, Kübra Serbest Ceylanoğlu, Bahri Aydın, Fikret Akata. Clinical Outcomes of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Using Big-Bubble Technique in Keratoconus with Stromal scarring, Poster bildirisi, XXXIII ESCRS Congress, 5-9 September 2015, Barcelona, Spain
 12. Kübra Serbest Ceylanoğlu, Onur Konuk. Lakrimal bez kitlesi: Benign mi Malign mi? Ayrımda Rose ve Wright algoritmasının yeri, Sözel Bildiri, TOD 40. Kış Sempozyumu, 18-20 Ocak 2019, Eskişehir

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlar

 1. Akcam HT, Ozmen MC, Ceylanoglu KS, Karaca EE, Yalcın NG, Aydin B. Changes in Choroidal and Macular Thickness After Cataract Surgery: Early results. Ophthalmologica 2014 Jan; 232:69-70.
 2. Yildiz BK, Ozdek S, Demirci U, Ceylanoglu KS, Ozmen MC, Baykara M, Functional and Morphological Effects of Systemic Bevacizumab on Cancer Patients’ Eyes. Optom Vis Sci. 2015 Jan;92(1)102-106.
 1. Ozmen MC, Yesilirmak N Aydin B, Ceylanoglu KS, Akata F. Prediction of Descemet's membrane perforation during DALK in keratoconus patients with stromal scar. Eye & Contact Lens. 2018 Nov;44 Suppl 2:S176-S179.
 2. Yuksel E, Cubuk MO, Ceylanoglu KS. Intracameral air injection after completion of phacoemulsification cataract surgery: Evaluation of corneal incisions with optical coherence tomography. Journal of Current Ophthalmology 2019 Feb (basım aşamasında)
 1. Ceylanoglu KS, Aydin B, Ozmen MC. Comparison of Clinical Outcomes of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty And Excimer Laser Assisted Anterior Lamellar Keratoplasty in Eyes with Keratoconus. Int J Ophthalmology (basım aşamasında 2019;12(4))

Ulusal yayınlar

 1. Hasanreisoğlu M, Ceylanoglu KS, Yalçın NG,Göçün PU, Aktaş Z. Fakolitik Glokomda Görülen Hiperkromatik Kristallerin Mikroskopik ve Sitolojik İncelemesi. TJO.2014; 44(6): 490-492
 2. Ceylanoğlu KS,Tefon AB, Özdek S. Polipoidal Koroidal Vaskülopati Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Journal of Retina-Vitreous. 2017 Jun. Vol. 26 Issue

Kitap çeviri

Kornea Topografisi Teoriden Pratiğe Bölüm 1: Korneal Yüzey Geometrisi Elemanları