Doç. Dr. Hilal KILINÇ HEKİMSOY
14 Mart 2023

AD SOYAD : Hilal KILINÇ HEKİMSOY

UNVAN       : Doçent Doktor

UZMANLIK : Göz Hastalıkları

TIBBİ BİRİM: Retina

EĞİTİM: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003-2010)

              Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı (2011-2016)

              SBÜ Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştirma Hastanesi (2018-Halen)

BILIMSEL VE MESLEKI KURULUŞLARA ÜYELIKLER TÜRK OFTALMOLOJI DERNEĞI: TOD

YABANCI DİLLER: İngilizce

YÖNETILEN YÜKSEK LISANS VE DOKTORA TEZLERI

Yüksek Lisans Tezi: İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonunun Ön Kamara Parametrelerine Olan Etkisinin Ön Segment Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Ali Osman SAATCİ


YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.Kılınç Hekimsoy H, Şekeroğlu MA, Koçer AM, Akdoğan A. Analysis of retinal and choroidal microvasculature in systemic sclerosis: an optical coherence tomography angiography study. Eye (Lond). 2020 Apr;34(4):763-770.

2.Kılınç Hekimsoy H, Şekeroğlu MA, Koçer AM, Önder ÇE, Kuşkonmaz ŞM. Is there a relationship between hypoparathyroidism and retinal microcirculation? Int Ophthalmol. 2020 Apr 21.

3.Sekeryapan Gediz B, Ozturk M, Kilinc Hekimsoy H, Yuksel EG, Ozdamar Erol Y. Choroidal Vascularity Index as a Potential Inflammatory Biomarker for Obsessive Compulsive Disorder. Ocul Immunol Inflamm. 2020 Sep 18:1-5.

4.Kılınç Hekimsoy H, Sekeroglu MA. The effect of ocular dominance on macular function: A pattern electroretinogram study. Eur J Ophthalmol. 2020 Dec 22:1120672120983169.

5. Sekeroglu MA, Kilinc Hekimsoy H, Horozoglu Ceran T, Doguizi S. Treatment of neovascular age related macular degeneration during COVID-19 pandemic: The short term consequences of unintended lapses. Eur J Ophthalmol. 2021 Apr 16:11206721211010613.

6.Sekeryapan Gediz B, Corak Eroglu F, Aydogan M, Aydugan MT, Kilinc Hekimsoy H. Choroidal vascular changes in acne patients under isotretinoin treatment. Cutan Ocul Toxicol. 2021 Apr 19:1-5.

7. Hekimsoy V, Kılınç Hekimsoy H, Şekeroğlu MA, Kaya EB, Tokgözoğlu L. The Relationship Between Retinal Microcirculation and Right Heart Catheterization and Echocardiography Findings in Patients with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension. Microcirculation. 2021 May 10:e12704.

8.Kılınç Hekimsoy H, Şekeroğlu MA, Yeşilyaprak N, Doğuizi S, Yılmazbaş P. The pupillary dynamics of patients with physiological anisocoria. Eye (Lond). 2021 Jul 21.

9. Gediz BS, Hekimsoy HK, Ozturk M, Ozdemir M, Yuksel EG, Erol YO. Uncomplicated Pachychoroid in Relation to Obsessive-Compulsive Disorder: An Oct-Angiography Study. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2021 Sep;35:102475. doi: 10.1016/j.pdpdt.2021.102475. Epub 2021 Aug 3. PMID: 34358710.

10.Sonmez K, Hekimsoy HK. Outcomes and predictors of vitrectomy and silicone oil tamponade in retinal detachments complicated by proliferative vitreoretinopathy. Int J Ophthalmol 2022;15(8):1279-1289.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Donmez O, Kilinc H, Ozbek Z, Saatci AO. Bilateral Choroidal Detachment Induced by Unilateral Application of a Fixed Combination of Topical Timolol Maleate and Brinzolamide. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2016 Winter;5(4):121-124.

2. Hekimsoy HK, Şekeroğlu MA. A Rare Coexistence of Isolated Unilateral Conjunctival Telangiectasia and Retinal Vascular Tortuosity. Case Rep Ophthalmol Med. 2020 Aug 24;2020:8814961.

3. Kılınç Hekimsoy H, Şekeroğlu AM, Koçer AM, Hekimsoy V, Akdoğan A. Evaluation of the optic nerve head vessel density in patients with limited scleroderma. Ther Adv Ophthalmol. 2021 Feb 27;13:2515841421995387.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.  Gürdal M., Barut Selver Ö., Kılınç H., Baysal K., Durak İ. The Effects of Different Cell Growth Media on Rabbit Limbal Stem Cells During Limbal Explant Culture. 1st Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, 20-23/03/2014, Kocaeli/Turkey. (oral presentation)

2. Durak I, Gurdal M., Ozbek Z., Barut Selver O, Kilinc HEx-vivo Cultured Autologous Limbal Stem Cell Transplantation For Different Ocular Surface Problems. XXXIII Congress of the ESCRS, 05-09/09/2015, Barcelona/Spain.(oral presentation)

3.Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu, Ali Mert Koçer, Ali Akdoğan. Analysis of retinal and choroidal microvascularite in systemic sclerosis: an optıcal coherence tomography angıography study. 19th EURETINA Congress. 05-08/09/2019, Paris/ France (poster presentation)

4. Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu. Analysis of Macular Function in Association with Ocular Dominance: a Pattern Electroretinogram Study. EURETINA 2020 Virtual Congress, 2-4/10/2020. (oral presentation)

5. Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu, Halil İbrahim Ateşoğlu, Sibel Doğuizi. Is retinal microvasculature affected in adult offspring of patients with nAMD. EURETINA 2021 Virtual Congress, 9-12/09/2021. (oral presentation)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Hilal KILINÇ, Gül ARIKAN, Üzeyir GÜNENÇ. Dirençli Glokomda Transskleral Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Sonuçları. MN Ophthalmology. 2016; 23(4):228-32

2. Hilal KILINÇ, Zeynep ÖZBEK, Ziya AYHAN, İsmet DURAK, Ali Osman SAATCİ. Evaluation of Anterior Segment Parameters with Anterior Segment Optical Coherence Tomography Following the Intravitreal Ranibizumab Injection. Journal of retina vitreus. 2017; 26 (4)

3.Hilal Kılınç, Mehmet Ali Şekeroğlu, Sibel Doğuizi, Pelin Yılmazbaş. Metilenetetrahydrofolate Reductase Mutation in Young Patients with Bilateral Simultaneus Retinal Vein Occlusion. Journal of Retina-Vitreous 2019; 28 (4)

4. Hilal Kılınç Hekimsoy, Furkan Emre Söğüt, Mehmet Ali Şekeroğlu.Dominant ve Dominant Olmayan Gözlerde RetinaTabakalarının Optik Koherans Tomografi SegmentasyonAnalizi ile Değerlendirilmesi. MN Ophthalmology. 2021; 28(4):231-34

5.Hilal Kılınç Hekimsoy, Vedat Hekimsoy, Ali Mert Koçer, Mehmet Ali Şekeroğlu. Kalp Yetmezliği Hastalarında Kardiyak Hemodinamiğin Retinal Vasküler Dansite ve Koryokapillaris Akımı Üzerine Etkisi MN Ophthalmology. 2023;30(1):22-26

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1. Dirençli glokomda transskleral diode laser siklofotokoagulasyonsonuçlarımız Hilal Kılınç, Gül Arıkan, Üzeyir Günenç Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi 6-10 Kasım 2013, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri) 

2. Herpetik Keratitte Dağılım ve Tedavi Sonuçları Hilal Kılınç, Zeynep Özbek, İsmet Durak Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri) 

3. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda pigment epitel dekolmanı varlığının görsel prognoza etkisi Hilal Kılınç, Arif Taylan Öztürk, Mahmut Kaya, Eyüp Karahan, Rukiye Aydın, Nilüfer Koçak, Süleyman Kaynak Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014, Antalya, Türkiye (Poster Bildiri)

4.Bölünmüş intravitreal Deksametazon implantın tedavi etkinliği. Türk Oftalmoloji Derneği. Hilal KILINÇ, Mehmet Ali ŞEKEROĞLU, Sibel DOĞUİZİ, Pelin YILMAZBAŞ. 52. Ulusal Kongresi 13-18 Kasım 2018, Antalya, Türkiye (Poster Bildiri)

5.Genç hastalarda eş zamanlı bilateral ven tıkanıklığının MTHFR C677T homozigot mutasyonu ile ilişkisi. Hilal KILINÇ, Mehmet Ali ŞEKEROĞLU, Sibel DOĞUİZİ, Pelin YILMAZBAŞ. Türk Oftalmoloji Derneği 52. Ulusal Kongresi 13-18 Kasım 2018, Antalya, Türkiye (Poster Bildiri)

6.Skleroderma hastalarında kornea saydamlığının değerlendirilmesi. Halil İbrahim Ateşoğlu, Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu, Ali Mert Koçer, Ali Akdoğan. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi 6-10 Kasım 2019, Antalya, Türkiye (Poster Bildiri)

7. Tip 2 Diyabet Hastalarının Patern Elektroretinografi ile Değerlendirilmesi. Ali Mert Koçer, Mehmet Ali Şekeroğlu, Hilal Kılınç Hekimsoy. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi 6-10 Kasım 2019, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri) 

8. Skleroderma Hastalarında Retinal ve Koroidal Mikrovasküler Yapının Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Değerlendirilmesi. Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu, Ali Mert Koçer, Ali Akdoğan. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi 6-10 Kasım 2019, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri) 

9.Assessment of the relationship between retinal microvascular perfusion and rightsided echocardiographic and hemodynamic measurements in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. Vedat Hekimsoy, Hilal Kılınç Hekimsoy,Ergün Barış Kaya, Lale Tokgözoğlu. TKD2020DİJİTAL 36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3-6 Aralık 2020 (Sözel Bildiri)  

10. Oküler Dominansın Patern Elektroretinografi Yanıtlarına Etkisi. Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi 9-12 Aralık 2020 (Sözel Bildiri) 

11.A Rare Coexistence of Isolated Unilateral Conjunctival Telangiectasia and Retinal Vascular Tortuosity. Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi 9-12 Aralık 2020 (Poster Bildiri)

12. Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Optik Koherens Tomografi ve Optik Koherens Tomografi Anjiografi Sonuçları. Emine Gökçen Yüksel, Berrak Şekeryapan Gediz, Mehmet Öztürk, Hilal Kılınç Hekimsoy, Yasemin Özdamar Erol. Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi 9-12 Aralık 2020 (Poster Bildiri)

13. Hilal Kılınç Hekimsoy, Furkan Emre Söğüt, Mehmet Ali Şekeroğlu. Dominant ve Dominant Olmayan Gözlerde Retina Tabakalarının Optik Koherens Tomografi Segmentasyon Analizi ile Değerlendirilmesi 42. TOD Sanal Kış Sempozyumu 30-31 Ocak 2021 (Poster Bildiri)

14.Merve Temmuz Ayduğan, Hilal Kılınç Hekimsoy, Mert Aydoğan, Berrak Şekeryapan Gediz İsotretinoin kullanan akne vulgaris hastalarında kornea ve lens dansitesinin değerlendirilmesi 42. TOD Sanal Kış Sempozyumu 30-31 Ocak 2021 (Poster Bildiri)

15. Mesut Özdemir, Berrak Şekeryapan Gediz, Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Öztürk, Emine Gökçen Yüksel, Yasemin Özdamar Erol.  Komplike olmayan pakikoroid ile ilişkili obsesif kompulsif bozukluk. 42. TOD Sanal Kış Sempozyumu 30-31 Ocak 2021 (Poster Bildiri)

16.Hilal Kılınç Hekimsoy, Burcu Kazancı, Çiğdem Ülkü Can. Keratokonusta Korneal Kollajen Çapraz Bağlanma Tedavisi Sonrası Retinal Mikrovasküleritenin Değerlendirilmesi. 43. TOD Sanal Bahar Sempozyumu 22-23 Mayıs 2021(Sözel Bildiri)             

17. Hilal Kılınç Hekimsoy, Mehmet Ali Şekeroğlu. Schubert-Bornschein Komplet Tip Konjenital Durağan Gece Körlüğü Hastalarında Retina Tabakalarının Optik Koherens Tomografi Segmentasyon Analizi ile Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 55. Ulusal Kongresi 3-7 Kasım 2021, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri) 

18. Hilal Kılınç Hekimsoy, Burcu Kazancı, Vedat Hekimsoy. Kornea dansitometrisi, amiodaron kaynaklı keratopatinin erken teşhisi için potansiyel bir gösterge midir? 43. TOD Sanal Kış Sempozyumu 21-23 Ocak 2022 (Sözel Bildiri) 

19. Hilal Kılınç Hekimsoy, Sibel Doğuizi, Mehmet Ali Şekeroğlu. Farklı tiplerde konjenital durağan gece körlüğü olgularında tam alan elektroretinografinin tanıdaki rolü. Türk Oftalmoloji Derneği 56. Ulusal Kongresi 2-6 Kasım 2022, Antalya, Türkiye (Sözel Bildiri) 

YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VE KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU, Bölüm adı:(Tip 2 Koroidal Neovaskularizasyon) (2022)., ŞEKEROĞLU MEHMET ALİ, KILINÇ HEKİMSOY HİLAL, ANADOLU KİTABEVİ, Editör:ORUÇ DÜNDAR Sema, KAYIKÇIOĞLU Özcan, ÖZDEMİR Hakan, ÜNLÜ Nurten, YAZAR Zeliha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 334, ISBN:978-605-74397-8-9, Türkçe (Bilimsel Kitap)

RETİNA - TEMEL RETİNA HASTALIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Bölüm adı:(Retinal Arter Tıkanıklıkları) (2022)., KILINÇ HEKİMSOY HİLAL, ŞEKEROĞLU MEHMET ALİ, ANADOLU KİTABEVİ, Editör:GÜRELİK Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 930, ISBN:978-605-71464-7-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Klinik Oftalmoloji Renkli Atlas ve Genel Bakış-Retina, Bölüm adı:(Retina ve Koroid Tümörleri) (2021)., KILINÇ HEKİMSOY HİLAL, ŞEKEROĞLU MEHMET ALİ, EMA Tıp Kitabevi, Editör:ATİLLA Hüban, YALÇINDAĞ Fatime Nilüfer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 450, ISBN:978-625-7849-22-7, Türkçe(Kitap Tercümesi)

EĞITIM-ÖĞRETIM FAALIYETI

Komplike Vitreoretinal Cerrahide Amniyotik Membran Uygulamaları ve Sonuçları Tıpta Uzmanlık/Türkçe (2021- 2022)

Gözlük Camı Materyalleri ve Kaplamaları Tıpta Uzmanlık/Türkçe (2020-2021)