Prof. Dr. Müge Pınar ÖZDAL (İdari Sorumlu)
12 Ekim 2020

AD-SOYAD: M. PINAR ÇAKAR ÖZDAL

ÜNVANI:PROFESÖR, ÖĞRETİM ÜYESİ

UZMANLIK: GÖZ HASTALIKLARI

TIBBİ BİRİM: ÜVEİT-BEHÇET HASTALIĞI, TIBBİ RETİNA

EĞİTİM:

 • ÜNİVERSİTE: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1991
 • UZMANLIK: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995
 • ÜVEİT EĞİTİMİ: McGillUniversity, Department of Ophthalmology, Montreal, Canada 2001-2003

İŞ DENEYİMİ:

 • 1996-2001: Ulucanlar Göz Hastanesi
 • 2001-2003: McGillUniversity, Department of Ophthalmology, Fellowship programı: OcularImmunologyandInflammation, OcularPathology
 • 2003-2005: Ulucanlar Göz Hastanesi, Uzman Dr
 • 2005-2017: Ulucanlar Göz Hastanesi, Doç. Dr
 • 2017-        :Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Ulucanlar Göz SUAM, Prof. Dr

ÜYELİKLER ve MESLEKİ DİĞER GÖREVLER

 • TürkOftalmolojiDerneği (TOD)
 • TOD Ankara Şubesi (TODAŞ) YönetimKuruluüyesi
 • TOD Uvea-Behçet Birimi aktif üyesi
 • TOD Tıbbi Retina Birimi aktif üyesi
 • TOD Oküler EnfeksiyonlarBirimiaktif üyesi
 • International Uveitis Study Group (IUSG)
 • Uluslararası Oküler İnflamasyonDerneği  (International OcularInflammationSociety)
 • SocietyforOphthalmo-Immunoinfectiology in Europe (SOIE)
 • Société d’Ophthalmo-immunoenfectiologie Francophone (SOIF)
 • F 1000 Associate Faculty Member of Anterior Uveitis&Posterior Uveitis Section
 • Beyoğlu Eye Journal, Associate Editor
 • Çoksayıdauluslararasıveulusaldegilerdehakemlik

   

  YABANCI DİLLER: FRANSIZCA, İNGİLİZCE

  ÖDÜLLER

 • Kanada Montreal General Hastanesi Vakfı 175.yıl fellowship ödülü (2002)
 • Yalçındağ N, Özdal P, Özyazgan Y, Batıoğlu F, Tutkun I. BÜST çalışması verilerine göre ülkemizdeki pediatrik üveitler. TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2019. (En iyi poster ödülü)

  BİLİMSEL YAYINLARINDAN BAZILARI:

 • YURTDIŞI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ
  1. Aktekin M, Sargon M, Çakar P, Çelik HH, Fırat E. Ultrastructure of thecorneaepithelium in keratoconus. OkajimasFoliaAnatJpn 1998; 75(1): 45-54
  2. Alp MN, Özgen A, Can I, Cakar P, Günalp I. ColourDopplerImaging of theorbitalvasculature in Grave’sdiseasewithcomputedtomographiccorrelation.    Br J Ophthalmol 2000; 84(9):1027-1030.
  3. Kargı S, Ozdal P, Kargı E, Köybaşıoğlu F. Hemangioma of thelacrimalgland. PlastandReconstrSurg 2001; 108(6):1829-30.
  4. Koç F, Şen E, Demirbay P, Taşkıntuna İ, Teke MY Özdal P, Ortaç S, Öz Ö, Tarkan F, Fırat E. Factorsinfluencingtreatmentresults in pseudophakicendophthalmitis. Eur J Ophthalmol 2002; 12(1): 34-9.
  5. Özdal PÇ, Ortaç S, Taskıntuna I, Teke MY, Fırat E. Central retinalarteryocclusionassociatedwithocularBehçet’sdisease. Eur J Ophthalmol 2002; 12(4): 328-30.
  6. Özdal PÇ, Ortaç S, Taskıntuna I, Fırat E. Posteriorsegmentinvolvement in ocularBehçet’sdisease. Eur J Ophthalmol 2002; 12: 424 – 431.
  7. Özdal PÇ, Ortaç S, Taskıntuna I, Fırat E. Long-termtherapywithlowdosecyclosporin-A in ocularBehçet’sdisease. DocOphthalmol 2002; 105(3):301-12.
  8. Özdal P, Deschênes J, Rudzinski M, Antecka E, Baines MG. Chemotacticandchemokineticproperties of topicalophthalmicpreparations. CurrEyeRes 2002; 25(6):363-8.
  9. Tanriverdi N, Taskıntuna I, Dürü Ç, Özdal P, Ortaç S, Fırat E. Healthrelatedquality of life andmood in patientswithocularinvolvement of Behçet’ssyndrome. Jpn J Ophthalmol 2003; 47(1): 85-92.
  10. Özdal MPÇ, Mansour M, Deschenes J. Ultrasoundbiomicroscopicevaluation of thetraumatizedeyes. Eye 2003; 17(4): 467-72.
  11. Özdal PÇ, Mansour M, Deschenes J. Ultrasoundbiomicroscopy of pseudophakiceyeswithchronicpostoperativeinflammation. J CataractRefractSurg 2003; 29(6): 1185-91.
  12. Özdal PÇ, Callejo SA, Codère F, Burnier MN Jr. Benignocularadnexaltumors of apocrine, eccrineorhairfollicleorigin.  Can J  Ophthalmol 2003; 38(5): 357-63.
  13. Kargi SH, Özdal PC, Ortac S, Fırat E. Autonomicnervoussysteminvolvement in Behcet’sdisease. AnnOphthalmol 2003; 35(2): 108-110.
  14. Özdal PÇ, Codère F, Callejo S, Caissie A, Burnier MN. Accuracy of theclinicaldiagnosis of chalazion. Eye 2004, 18(2): 135-8.
  15. Vianna RNG, Özdal PÇ, Deschênes J. Multifocalchoroiditis: An unusualfinding in Chron’sdisease. Eur J Ophthalmol2004; 14: 345 – 349.
  16. Callejo SA, Al-Khalifa S, Özdal PÇ, Edelstein C, Burnier MN. The risk of otherprimarycancer in patientswithuvealmelanoma: a retrospectivecohortstudy of a Canadianpopulation. Can J Ophthamol2004; 39(4): 397-402.
  17. Özdal PÇ, Kargi S, Göka S, Hücümenoglu S, Callejo S, Burnier MN. Capillaryhemangioma of thecaruncle. Can J Ophthalmol2004; 39(5), 560-562.
  18. Vianna RN, Ozdal PC, Filho JP, Ventura MP, Saraiva VS, DeschenesJ.Longtermfollow-up of patientswithmultifocalchoroiditisandpanuveitis.ActaOphthalmolScand 2004; 82(6):748-53.
  19. Özdal PÇ, Vianna RNG, Deschênes J. Visual outcome of JRA associateduveitis in adults. OculImmunolInflamm 2005, 13(1): 33-38.
  20. Kavuncu S, Koc F, Kurt M, Eryuksel B, Ortac S, Ozdal P, Firat E. Evaluation of serum leptinconcentration in Behcet'sdiseasewithocularinvolvement.
   GraefesArchClinExpOphthalmol 2005; 243(11):1158-60.
  21. Vianna RN, Özdal P, Souza Filho JP, Deschenes J. Choroidal neovascularization associated with sympathetic ophthalmia: case report.Arq Bras Oftalmol 2005; 68(3):397-400.
  22. Vianna RNG, Mansour M, Özdal PÇ, SouzaFilho JP, Bakalian S, Deschenes J, BurnierJrMN.The role of ultrasoundbiomicroscopy in predictingtheresult of temporalarterybiopsy in temporalarteritispatients: A preliminarystudy. Eur J Ophthalmol, 2005; 15(6):655-659.
  23. Özdal PÇ, Antecka E, Baines MG, Vianna RNG, Rudzinski M, Deschenes J. Chemoattraction of inflammatorycellsbyvariousintraocular lens materials. OculImmunolInflamm2005; 13(6):435-8.
  24. Özdal PÇ, Vianna RN, DeschenesJ.Ahmedvalveimplantation in glaucomasecondarytochronicuveitis. Eye 2006; 20(2): 178-83.
  25. Vianna RN, Ozdal PC, Deschenes J, Burnier MN Jr.Combination of azathioprineandcorticosteroids in thetreatment of serpiginouschoroiditis.Can J Ophthalmol2006; 41(2):183-9.
  26. Berker N, Özdal P, Batman C, Soykan E. Prophylacticvitrectomy in acuteretinalnecrosissyndrome.Eye 2007; 21(1):104-6.
  27. Berker N, Elgin U, Ozdal P, Batman A, Soykan E, Ozkan SS. TopographicopticdiscanalysisbyHeidelbergRetinalTomograph in ocularBehcet'sDisease. Br J Ophthalmol2007; 91(9):1199-201.
  28. Berker N, Ozdamar Y, Soykan E, Ozdal P, Ozkan SS. Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome in children: Report of a caseandreview of theliterature. OculImmunolInflamm 2007; 15(4): 351-7.
  29. Ozdal PÇ, Callejo S, Caissie AL, Edelstein C, Bakalian S, Vianna RNG, Burnier MN. Cyclooxygenase-2 expression in humanirradiateduvealmelanomas.IntOphthalmol 2008; 28(1):1-6.
  30. Yazıcı A, Sen E, Özdal P, Altınok A, Öncül H, Kabasakal N, Koklu G. Factorsaffectingintraocularpressuremeasuredbynon-contacttonometer. Eur J Ophthalmol 2009;19(1):61-5.
  31. Yazıcı A, Özdal P, Taşkıntuna I, Kavuncu S, Köklü G. Trimethoprim/ Sulfamethoxazoleandazithromycincombinationtherapyforoculartoxoplasmosis. OculImmunolInflamm2009; 17(4):289-291.
  32. Elgin U, Berker N, Teke MY, Simsek T, Özdal P. Unusualassociation of peripheralretinalischemia-inducedneovascularglaucomaandneurofibromatosistype 1.J Pediatr OphthalmolStrabismus. 2010 May 21;47 Online:e1-3. doi: 10.3928/01913913-20100324-02.
  33. Ozdamar Y, Ozkan SS, Beyazyildiz E, Ozdal PC, Teberik K, Altintas AK. TheUse of theQuantiFERON-Tuberculosis Gold test in thediagnosis of oculartuberculosis.J Pediatr OphthalmolStrabismus. 2010 Sep 22;47 Online:e1-3. doi: 10.3928/01913913-20100920-09.
  34. Teke MY, Elgin U,Ozdal P, Ozturk F.Autofluorescenceandopticalcoherencetomographyfindings in opticdiscpit-associatedmaculopathy: caseseries.IntOphthalmol. 2011; 31:485-91.
  35. Ozdal PC, Sen E, Yazici A, Ozturk F. Patterns of childhood-onsetuveitis in a referralcenter in Turkey.JOphthalmicInflammInfect. 2012; 2:13-9.
  36. Teke MY,Ozdal PÇ, Batioglu F, Elgin U, Oztürk F. Congenitalsimplehamartoma of retinal pigment epithelium: clinicalandimagingfindings.CaseRepOphthalmolMed. 2012; 2012:654502. Epub 2012 Apr 9.doi: 10.1155/2012/654502.
  37. Subaşi M,Cakar-Ozdal MP,Nalcacioğlu-Yüksekkaya P,Alakuş A. Management of an orbitocranialknifeinjury: a casereport. Turk J Pediatr.2012; 54:184-6.
  38. Teke MY, Elgin U, Şen E, Ozdal P, Ozturk F. Earlyeffects of pars plana vitrectomycombinedwithintravitrealgastamponade on cornealbiomechanics. Ophthalmologica2013; 229(3):137-41.
  39. Nalcacioglu-Yüksekkaya P, Cakar- Ozdal MP, Teke MY, Kara C, OzturkF.Presumedherpeticanterioruveitis: a studywithretrospectiveanalysis of 79 cases.Eur J Ophthalmol2013; 24(1):14-20.doi: 10.5301/ejo.5000331.
  40. Ozdal P, Tugal-Tutkun I. Inflammatoryeyedisease in childrenwithchronicarthritis. AnnPaediatrRheum 2013; 2(2): 62-77.DOI: 10.5455/apr.
  41. Teke MY, BalikogluYilmaz M,Yuksekkaya P, Citirik M, Elgin U, Ozdal P, Yenigun S, Sen E, Ozturk F.Thirteen-yearvitreoretinalsurgicaloutcomes of 5,097 casesfrom a tertiaryreferralcenter in Turkey.Ophthalmologica2013; 230: 186-94.
  42. Teke MY,Cakar- Ozdal P, Nalcacioglu-Yüksekkaya P, Sen E, Elgin U, Ozturk F.Fundusautofluorescenceimaging of patientswithidiopathicmacular hole.Int J Ophthalmol.2013; 6:685-9.doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2013.05.26.
  43. Teke MY, Elgin U, Şen E, Ozdal P, Ozturk F.Intravitrealsiliconeoilinducedchanges in cornealbiomechanics. International Ophthalmology2014 Jun;34(3):457-63
  44. Yazici A,Ozdal P, Yuksekkaya P, Elgin U, Teke MY, Sari E. Ophthalmicmanifestations in familialMediterraneanfever: a caseseries of 6 patients.Eur J Ophthalmol2014; 24(4):593-8.doi: 10.5301/ejo.5000398.
  45. Ozdal P, Ozdamar Y, Yazici A, Teke MY, OzturkF.Vogt-Koyanagi-Harada disease: Clinicalanddemographiccharacteristics of patients in a specializedeyehospital in Turkey.OculImmunolInflamm2014;22(4):277-86.
  46. Ozdal PC, Yazici A, Tufek M, Ozturk F.Epidemiology of uveitis in a referralhospital in Turkey.TurkishJournal of Medical Sciences2014;44: 337-342.
  47. Teke MY, Elgin U, Nalcacioglu-Yuksekkaya P, Sen E, Ozdal P, Ozturk F. Comparison of autofluorescenceandopticalcoherencetomographyfindings in acuteandchroniccentralserouschorioretinopathy. Int J Ophthalmology2014;7(2):350-354. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2014.02.29.
  48. Nalcacioglu-Yuksekkaya P, Ozdal PC, Yazici A, TirhisH.Clinicalanddemographiccharacteristics of patientswithuveitisstartinglater in life.OculImmunolInflamm. 2015; 23 (4): 304-310.
  49. Yazici A &Ozdal PC.Intravitrealdrugadministrationfortreatment of noninfectiousuveitis. World J Ophthalmol 2015 February 12; 5(3): 125-132.
  50. Sen E,Ozdal P, Balikoglu-Yilmaz M, NalcaciogluYuksekkaya P, Elgin U, Tirhiş MH, Ozturk F. Arethereanychanges in cornealbiomechanicsandcentralcornealthickness in Fuchs' uveitis?OculImmunolInflamm. 2016; 24(5):561-7. doi: 10.3109/09273948.2015.1037459.
  51. Oray M, Ozdal PC, Cebeci Z, Kir N, Tugal-Tutkun I.Fulminantoculartoxoplasmosis: Thehazards of corticosteroidmonotherapy.OculImmunolInflamm. 2016 Dec;24(6): 637-646.
  52. Ozdal PC, Berker N, Tugal-Tutkun I. Pars planitis: Epidemiology, clinicalcharacteristics, managementandvisualprognosis. J OphthalmicVisRes 2015; 10 (4): 469-480.
  53. Yazici A, SogutluSari E, Koc R, Sahin G, Kurt H, Ozdal PC, Ermis SS.Alterations of choroidalthicknesswithdiabeticneuropathy.InvestOphthalmolVisSci. 2016 Apr 1; 57(4):1518-22. doi: 10.1167/iovs.15-17966.
  54. Yalçındağ FN, Özdal PC, Özyazgan Y, Batıoğlu F, Tugal-Tutkun I; BUST StudyGroup. Demographicandclinicalcharacteristics of uveitis in Turkey: The First NationalRegistryReport.OculImmunolInflamm. 2016 Jul 28:1-10.
  55. Erol ÖY, Özdal PÇ. Thecourse of serousmaculardetachment in activetoxoplasmicretinochoroiditis. AnnClin Pathol2016; 4(8): 1096
  56. Özateş S, Ozdal PÇ, Teke MY. Frosted branch angiitis secondary to Familial Mediterranean Fever resembling central retinal vein occlusion. Case Reports in OphthalmologicalMedicine2016; early online,http://dx.doi.org/10.1155/2016/2916027
  57. Tugal-Tutkun I, Ozdal PC, Oray M, Onal S. ReviewforDiagnostics of theYear: Multimodalimaging in Behçet uveitis.OculImmunolInflamm. 2017 Feb; 25(1):7-19. doi: 10.1080/09273948.2016.1205100
  58. Tugal-Tutkun I, Kadayifcilar S, Khairallah M, Lee SC,Ozdal P, Özyazgan Y, Song JH, Yu HG, Lehner V, de Cordoue A, Bernard O, Gül A. Safetyandefficacy of gevokizumab in patientswithBehçet'sdiseaseuveitis: Results of an exploratoryphase 2 study.OculImmunolInflamm 2017 Feb;25(1):62-70. doi: 10.3109/09273948.2015.1092558.
  59. Kara C, Özdal PC, Beyazyıldız E, E Özcan N, Y Teke M, Vural G, Öztürk F.Increasedlevels of circulating CD34+ cells in neovascularage-relatedmaculardegeneration: relationwithclinicaland OCT features.Eur J Ophthalmol. 2017 Aug 2:0. doi: 10.5301/ejo.5001012.
  60. Tekin K, Erol YO, Sargon MF, Inanc M, Ozdal PC, Berker N. Effects of Fuchsuveitissyndrome on theultrastructure of theanterior lens epithelium: A transmissionelectronmicroscopicstudy. Indian J Ophthalmol. 2017 Dec;65(12):1459-1464. doi: 10.4103/ijo.IJO_691_17.
  61. Sen E, Balikoglu-Yilmaz M, Ozdal P.CornealBiomechanicalPropertiesand Central CornealThickness in PediatricNoninfectiousUveitis: A ControlledStudy. EyeContact Lens. 2018 Nov;44 Suppl 2: S60-S64. doi: 10.1097/ICL.0000000000000465.
  62. Yalçındağ FN, Özdal PC, Özyazgan Y, Batıoğlu F, Tugal-Tutkun I; BUST StudyGroup. Demographicandclinicalcharacteristics of uveitis in Turkey: The First NationalRegistryReport.OculImmunolInflamm. 2018; 26(1): 17–26.
  63. Tugal-Tutkun I, Pavesio C, De Cordoue A, Bernard-Poenaru O, Gül A. Use of Gevokizumab in PatientswithBehçet'sDiseaseUveitis: An International, Randomized, Double-Masked, Placebo-ControlledStudyand Open-LabelExtensionStudy. OculImmunolInflamm. 2018 Jan 25:1-11. doi: 10.1080/09273948.2017.1421233.
  64. Tekin K, Cakar Ozdal P,Gulpamuk B, Teke MY. Intravitrealaflibercepttherapy in eyeswithchroniccentralserouschorioretihopathy: Shorttermresults. ArchSocEspOftalmol. 2018; 93(7):315-323. doi: 10.1016/j.oftal.2018.02.010
  65. Simsek M, Ozdal PC,Kocer AM. Opticnerveinvolvement in oculartoxoplasmosis: 12 year data from a tertiaryreferralcenter in Turkey. ArqBrasOftalmol. 2019 Apr 8. pii: S0004-27492019005006105. doi: 10.5935/0004-2749.20190058
  66. Oliver GF, Stathis RM, Furtado JM, Arantes TE, McCluskey PJ, Matthews JM; International OcularSyphilisStudyGroup, Smith JR. Currentophthalmologypracticepatternsforsyphiliticuveitis. Br J Ophthalmol. 2019 Jan 30. pii: bjophthalmol-2018-313207. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313207
  67. Goker YS, Teke MY, CakarOzdal P, Demir A. Multimodalimaging of type 1 aneurysmaltelangiectasia in a Turkishfemalewithgiantarteriovenousaneurysmalmalformation. TherapeuticAdvances in Ophthalmology 2019; 11:1-6.
  68. Simsek M, Cakar Ozdal P, Akbiyik F, Citirik M, Berker N, Ozdamar Erol Y, Yilmazbas P. Aqueoushumor IL-8, IL-10, and VEGF levels in Fuchs' uveitissyndromeandBehçet'suveitis. IntOphthalmol. 2019  Nov; 39(11):2629-2636.
  69. Özdemir HB, Özdal PÇ. Human Adenovirus: An UnusualCausative Agent forAcuteRetinalNecrosisPresentedwith Central RetinalVascularOcclusion. OculImmunolInflamm. 2019 Aug 14:1-5. doi: 10.1080/09273948.2019.1624780
  70. Goker YS, Ozdal PC, Erol YO, Kızıltoprak H, Karatepe MS. Evaluation of radialperipapillarycapillarydensity in patientswithFuchsuveitissyndrome. GraefesArchClinExpOphthalmol. 2019 Oct 22. doi: 10.1007/s00417-019-04491-z.
  71. Hasanreisoglu M, Mahajan S, Ozdemir HB, Ozdal PC, Halim MS, Hassan M, Nguyen QD. FungalEndogenousEndophthalmitisduringPregnancy as a Complication of In-VitroFertilization. OculImmunolInflamm. 2019 Oct 30:1-4. doi: 10.1080/09273948.2019.1677917.
  72. Hasanreisoglu M, Mahajan S, Ozdal PC,Hizel K, Ucgul AY, Onol M, Nguyen QD. Tick- borneinfectionrevealinghumanimmunodeficiencyvirus (HIV) positivity in a youngadult. Am J Ophthalmol Case Rep. 2019 Sep25;16:100559. doi: 10.1016/j.ajoc.2019.100559. eCollection 2019 Dec.
  73. Tekin K, Ozdamar Erol Y, Inanc M, Sargon MF, CakarOzdal P, Berker N. Ultrastructural Analysis of theAnterior Lens Epithelium in CataractsAssociatedwithUveitis. OphthalmicRes. OphthalmicRes. 2020;63(2):213-221.
  74. Agrawal R, Agarwal A, Jabs DA, Kee A, Testi I, Mahajan S, McCluskey PJ, Gupta A, Palestine A, Denniston A, Banker A, Invernizzi A, Fonollosa A, Sharma A, Kumar A, Curi A, Okada A, Schlaen A, Heiligenhaus A, Kumar A, Gurbaxani A, Bodaghi B, IslamShah B, Lowder C, Tappeiner C, Muccioli C, Vasconcelos-Santos DV, Goldstein D, Behra D, Das D, Makhoul D, Baglivo E, Denisova E, Miserocchi E, Carreno E, Asyari F, Pichi F, Sen HN, Uy H, Nascimento H, Tugal-Tutkun I, Arevalo JF, Davis J, Thorne J, HisaeYamamoto J, Smith J, Garweg JG, Biswas J, Babu K, Aggarwal K, Cimino L, Kuffova L, Agarwal M, Zierhut M, Agarwal M, De Smet M, Tognon MS, Errera MH, Munk M, Westcott M, Soheilian M, Accorinti M, Khairallah M, Nguyen M, Kon OM, Mahendradas P, Yang P, Neri P, Ozdal P, Amer R, Lee R, Distia Nora R, Chhabra R, Belfort R, Mehta S, Shoughy S, Luthra S, Mohamed SO, Chee SP, Basu S, Teoh S, Ganesh S, Barisani-Asenbauer T, Guex-Crosier Y, Ozyazgan Y, Akova Y, Habot-Wilner Z, Kempen J, Nguyen QD, Pavesio C, Gupta V; CollaborativeOcularTuberculosisStudy (COTS) Group. Standardization of NomenclatureforOcularTuberculosis -Results of CollaborativeOcularTuberculosisStudy (COTS) Workshop. OculImmunolInflamm. 2019 Dec 10:1-11. doi: 10.1080/09273948.2019.1653933.
  75. Agrawal R, Testi I, Mahajan S, Yuen YS, Agarwal A, Kon OM, Barisani-Asenbauer T, Kempen JH, Gupta A, JabsDA, Smith JR, Nguyen QD, Pavesio C, Gupta V; CollaborativeOcularTuberculosisStudyConsensusGroup. CollaborativeOcularTuberculosisStudyConsensusGuidelines on the Management of TubercularUveitis-Report 1: GuidelinesforInitiatingAntitubercularTherapy in TubercularChoroiditis. Ophthalmology. 2020 Jan 11. pii: S0161-6420(20)30013-0. doi: 10.1016/j.ophtha.2020.01.008.
  76. Agrawal R, Testi I, Mahajan S, Yuen YS, Agarwal A, Rousselot A, Raje D, Gunasekeran DV, Kon OM, Barisani-Asenbauer T, Kempen JH, Gupta A, Jabs DA, Smith JR, Bodaghi B, Zierhut M, DeSmet M, Cluskey PM, Agarwal M, Agarwal M, Aggarwal K, Agrawal M, Al-Dhibi H, Androudi S, Asyari F, Balasundaram MB, Murthy KB, Baglivo E, Banker A, Bansal R, Basu S, Behera D, Biswas J, Carreño E, Caspers L, Chee SP, Chhabra R, Cimino L, Del Rio LEC, Cunningham ET, Curi ALL, Das D, Denisova E, Denniston AK, Errera MH, Fonollosa A, George A, Goldstein DA, Crosier YG, Gurbaxani A, Invernizzi A, Isa HM, Md Islam S, Jones N, Katoch D, Khairallah M, Khosla A, Kramer M, Kumar A, Kumar A, Nora RD, Lee R, Lowder C, Luthra S, Mahendradas P, Makhoul D, Mazumdar S, Mehta S, Miserocchi E, Mochizuki M, Mohamed OS, Muccioli C, Munk MR, Murthy S, Narain S, Nascimento H, Neri P, Nguyen M, Okada AA, Ozdal P,Palestine A, Pichi F, Rathinam SR, Schlaen A, Sehgal S, Sen HN, Sharma A, Sharma K, Shoughy SS, Singh N, Singh R, Soheilian M, Sridharan S, Thorne JE, Tappeiner C, Teoh S, Tognon MS, Tugal-Tutkun I, Tyagi M, Uy H, Santos DVV, Valentincic NV, Westcott M, Yanai R, Alvarez BY, Zahedur R, Nguyen QD, Pavesio C, Gupta V. TheCollaborativeOcularTuberculosisStudy (COTS) Consensus (CON) Group Meeting Proceedings. OculImmunolInflamm. 2020 Apr 6:1-11. doi: 10.1080/09273948.2020.1716025. Online ahead of print.
  77. Elgin U, Sen E, Ozdemir K, Ozdal P, Berker N. Theoutcome of initialmitomycin C-augmentedtrabeculectomywithsubconjunctivalbevacizumab in themanagement of secondaryglaucomaassociatedwithFuchsheterochromiciridocyclitis. IntOphthalmol. 2020 Apr;40(4):795-802. doi: 10.1007/s10792-019-01240-3.
  78. Ozates S, Berker N, Cakar Ozdal P, Ozdamar Erol Y. Phacoemulsification in patientswithuveitis: long-termoutcomes. BMC Ophthalmol. 2020 Mar 17;20(1):109. doi: 10.1186/s12886-020-01373-5
  79. Tugal-Tutkun I, Onal S, Stanford M, Akman M, Twisk JWR, Boers M, Oray M, Özdal PÇ,Kadayifcilar S, Amer R, Rathinam SR, Vedhanayaki R, Khairallah M, Akova Y, Yalcindag FN, Kardes E, Basarir B, Altan Ç, Özyazgan Y, Gül A. An AlgorithmfortheDiagnosis of Behçet DiseaseUveitis in Adults. OculImmunolInflamm. 2020 Apr 14:1-10. doi: 10.1080/09273948.2020.1736310.
  80. Simsek M, Cakar Ozdal P, Cankurtaran M, Ozdemir HB, Elgin U. Analysis of CornealDensitometryandEndothelial Cell Function in FuchsUveitisSyndrome.EyeContact Lens. 2020 May 29. doi: 10.1097/ICL.0000000000000717. Online ahead of print.
  81. CelikDulger S, Ozdal PC, Teke MY. Valsalvaretinopathy: Long-termresultsandmanagementstrategies. Eur J Ophthalmol. 2020 Jun 25:1120672120936175. doi: 10.1177/1120672120936175. Online ahead of print.
  82. Agrawal R, Testi I, Bodaghi B, Barisani-Asenbauer T, McCluskey P, Agarwal A, Kempen JH, Gupta A, Smith JR, de Smet MD, Yuen YS, Mahajan S, Kon OM, Nguyen QD, Pavesio C, Gupta V; CollaborativeOcularTuberculosisStudyConsensusGroup. CollaborativeOcularTuberculosisStudyConsensusGuidelines on the Management of TubercularUveitis-Report 2: GuidelinesforInitiatingAntitubercularTherapy in AnteriorUveitis, IntermediateUveitis, Panuveitis, andRetinalVasculitis. Ophthalmology. 2020 Jun 27: S0161-6420(20)30598-4. doi: 10.1016/j.ophtha.2020.06.052. Online ahead of print.
  83. Özdamar Erol Y, İnanç M, Özdal P.Fuchs' Uveitis: Is ItDifferentfromWhatWeKnow? OculImmunolInflamm. 2020 Aug 24:1-6. doi: 10.1080/09273948.2020.1795207. Online ahead of print.

    

 • YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ
  1. Çakar MP, Dürük K. Hematopetik sistem tümörlerinde intraoküler tutulum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı 1995; 46: 72-76
  2. Çakar MP, Dürük K. Hematopetik sistem tümörlerinde orbita ve oküler adnekslerin tutulumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı 1995; 46: 77-81
  3. Çakar MP, Karel F. Skleraprezervasyonu ve kullanım alanları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı 1995; 46: 85 – 88
  4. Çakar MP, Alp MN, Kanpolat A. Reis-Bücklers kornea distrofisiyle birlikte tekrarlayan kornea erozyonu (olgu sunumu). Medical Network Oftalmoloji 1995; 2(1): 93-95
  5. Atmaca LS, Çakar MP. Periferik retina neovaskülarizasyonları. Retina-Vitreus 1995; 3(1): 26-40
  6. Çakar MP, Kanpolat A, Men G.Yüksek gaz geçirgen sert kontakt lens (Dk:92) sonuçlarımız. Medical Network Oftalmoloji 1996; 3(2): 49-52
  7. Kanpolat A, Men G, Çakar MP. Yüksekgazgeçirgensert kontakt lens (123,7) sonuçlarımız. Medical Network Oftalmoloji 1996; 3(2): 44-48
  8. Kanpolat A, Çakar MP, Alp N. Kapsül içine yerleştirilen arka kamara lensi olgularımızın postoperatif değerlendirilmesi. Medical Network Oftalmoloji 1997; 4(1): 48-51
  9. Çakar MP, Özdemir Ö. Katarakt cerrahisi sonrası gelişen endoftalmiler. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1997; 6: 210-17
  10. Çakar MP, Özdemir Ö, Şenbil O, Karel F. Ekstrakapsüler katarakt cerrahisinde göz içi kontaminasyon. Medical Network Oftalmoloji 1997; 4(5): 368-74
  11. Çakar MP, Sargon M, Göka Ş, Aktekin M, Fırat E. Doğumsal pitozistelevatorpalpebraesuperior kasının histopatolojisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1998; 28: 71-73
  12. Ortaç S, Çakar P, Ünal M, Tülek N, Fırat E. Oküler tutulumlu Behçet Hastalığında HLA B51. Retina-Vitreus 1999; 7: 135-138
  13. Çakar P, Ortaç S, Ünal M, Fırat E. Behçet Hastalığına bağlı göz tutulumunda düşük doz siklosporin-A kullanımı. Retina – Vitreus 2000; 8: 69-73
  14. Kayhan U, Gedar E, Tuna T, Öz Ö, Totuk M, Çakar P, Sargon M, Aktekin M, Köklü G, Fırat E. Transskleraldiodelasersiklofotokoagülasyonun tavşanlarda deneysel kullanımı: ultrastrüktürel çalışma. Medical Network Oftalmoloji 2000; 7 (3): 259 – 262
  15. Koç F, Şen E, Özdal P, Demirbay P, Kargı Ş, Teke MY, Ortaç S, Fırat E. Perforan göz yaralanmaları ve endoftalmi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2000; 30 (5/1): 669-73
  16. Totuk M, Göka Ş, Acaroğlu G, Çakar P, Köklü G, Fırat E. Soket rekonstrüksiyonunda dermofatgreft uygulamalarımız. Medical Network Oftalmoloji 2000; 7(4): 379-81
  17. Özdal PÇ, Erdinç E, Koç F, Ortaç S, Fırat E. Katarakt ekstraksiyonu ve arka kamaraya lens implantasyonu yapılan olgularda psödoeksfolyasyon sendromunun etkisi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2001; 31: 153-8
  18. Özdal PÇ, Göka Ş, Teke MY, Fırat E. Pitozis tedavisinde levator cerrahisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2001; 10:139-45
  19. Koç F, Kargı Ş, Demirbay P, Çakar P, Şen E, Özal H, Fırat E. Yüksek hipermetroplarda hipermetropi, anizometropi ve ambliopininbinoküler fonksiyonlar üzerine etkisi. Medical Network Oftalmoloji 2001; 8(4): 392-5
  20. Özdal PÇ, Teke MY, Köklü G, Men G, Asyalı A, Fırat E. Ön kamarada dolaşan serbest iris kisti. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2002; 11: 104-7
  21. Men G, Acaroğlu G, Özkan SS, Özdal P. Optik sinir başında büyüyen melanositoma. Medical Network Oftalmoloji 2002; 9(4): 385-6
  22. Kargı ŞH, Demirbay P, Özdal P, Yarpuz İM, Çalışkan B, Teke MY, Fırat E. Künt göz travmalarının klinik değerlendirmesi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002; 863-8.
  23. Şen EM, Özdal PÇ, Dansuk Z, Koç F, Taşkıntuna İ, Köklü G, Fırat E. Postoperatifendoftalmilerin değerlendirilmesi. Medical Network Oftalmoloji 2004; 11(4): 311-5
  24. Özdal PÇ, Mansour M, Deschenes J. Üveitlerdeultrasonikbiyomikroskopinin (UBM) önemi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji  2005; 14(1): 48-54
  25. Altınok AA, Özdal PÇ, Fırat E. Fungalkeratitler (Epidemioloji, Etioloji, Tanı ve Tedavi). Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2006; 15(3): 87-96.
  26. Elgin U, Berker N, Özdal P, Şimşek T, Batman A, Soykan E. Kronik üveitlerde, arka subtenonsteroid enjeksiyonunun göz içi basıncına etkisi. Glokom-Katarakt 2006; 1: 275-8.
  27. Kavuncu S, Taşkıntuna İ, Ortaç S, Özdal PÇ, Fırat E. Ankilozanspondilit tanısı alan hastalarda üveitin seyri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2007; 16(2): 98-101.
  28. Balıkoğlu M, Şen EM, Göka Ş, Özdal P. Akrilik orbitalimplant ile klasik evisserasyon sonuçları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 2007; 16(4): 239-245.
  29. Kavuncu S, Özdal PÇ, Taşkıntuna İ, Fırat E. İdyopatik pars planitte klinik seyir ve görsel prognoz. MN Oftalmoloji 2007; 14(3): 184-7.
  30. Altınok AA, Balıkoğlu M, Özdal PÇ, Kara C, Şen EM. Kornealintraepitelyaldisplazi. MN Oftalmoloji 2007; 14(4):276-8.
  31. Özdal PÇ. Ön üveitler. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Uvea Özel Sayısı 2008; 1(2); 27-37.
  32. Kavuncu S, Özdal P, Köklü G. Fuchsüveiti olan hastalarda klinik seyir ve prognoz. MN Oftalmoloji 2008; 15(4): 258-61.
  33. Yazıcı A, Teke MY, Özdal PÇ, Men G, Batıoğlu F.Posteriormikroftalmi: Klinik ve görüntüleme bulguları ile olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji2009; 18 (3): 207-210.
  34. Balıkoğlu M, Özdal P, Özdemir P, Kavuncu S, Öztürk F. Aktif oküler toksoplazmozistenüks ve sonuç görme keskinliğini etkileyen prognostik faktörler. Retina-Vitreus2009; 17(4): 255-62.
  35. Yüksekkaya P, Özdal PÇ, Teke MY, Öztürk F. Behçet Hastalığına bağlı gelişen koroidalneovaskülermembran. Retina-Vitreus2010; 18(2): 170-3.
  36. Altınok AA, Yılmaz MB, Özdal P, Şen E, Kara C, Öztürk F. Oküler yüzey rekonstrüksiyonunda amnionmembranı transplantasyonu. Glokom-Katarakt 2010; 5(1): 18-24.
  37. Yüksekkaya P, Özdal P, Teke MY, Ersoy Ö, Öztürk F.Kroniküveitlerin arka segment komplikasyonlarında vitreoretinal cerrahi sonuçları. Retina –Vitreus2010; 18(4): 275-280.
  38. Teke MY, Özdal P, Elgin U, Öztürk F. Subfoveal sıvı perflorokarbon birikimi. Retina-Vitreus2011; 19(Özel Sayı): 38-40.
  39. Teke MY, Özdal P, Şen E, Öztürk F.VonHippelLindau hastalığına bağlı retinalhemanjioblastom: 14 yıllık izlem. Retina-Vitreus2011; 19(Özel Sayı): 64-67.
  40. Teke MY, Özdal P, Öztürk F. Optik disk pitimakülopatisinde fundus otofloresansveoptikkoherenstomografibulguları. Retina-Vitreus2011; 19(4): 278-81.
  41. Kavuncu S, Özdal P, Köklü G. İkifarklınedenlegeçdönemdeortayaçıkansempatikoftalmi: ikiolgu. MN Oftalmoloji 2011; 18(2):135-138.
  42. Teke MY, Şen E, Özdal P, Elgin U, Öztürk F. Epiretinalmembran cerrahisi uygulanan hastalarda görsel prognozu etkileyen faktörler. Retina-Vitreus 2012; 20(2): 99-104.
  43. Teke MY, Elgin U, Özdal P, Öztürk F.Göz içi silikon yağı tamponatı ile ilişkili akut santral retinal arter tıkanıklığı. Turk J Ophthalmol 2012; 42: 238-40.
  44. Teke MY, Şen E, Elgin U, Özdal P, Öztürk F. Akut santral serözkorioretinopati olgularında vaskülerendotelyal büyüme faktörü inhibitor tedavisinin etkinliği. Retina-Vitreus 2012; 20(2): 111-116.
  45. Teke MY, Yazıcı A, Özdamar Y, Özdal P, Öztürk F. Posteriormikroftalmi: Üç vakanın klinik ve görüntüleme bulgularıyla değerlendirilmesi. Retina-Vitreus 2012; 20(2): 141-145.
  46. Şen E, Özdal P, Elgin U, Öztürk F. Üveitesekondergöziçi basınç yükselmeleri. Glokom-Katarakt 2012; 7(2):113-117.
  47. Özdal PÇ. Bakteriyel üveitler. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2012; 5(2):68-78.
  48. Elgin U, Şen E, Özdal P, Hocaoğlu M, Öztürk F, Ersoy M. Thecomparison of cornealbiomechanicalparameters of caseswithBehçet’sdiseaseand normal subjects. Glokom-Katarakt 2012; 7(3): 189-93.
  49. Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Özdal P, Şen E, Öztürk F. Pars plana vitrektomi ve gaz tamponadı ile ilişkili geçici katarakt oluşumu. Glokom-Katarakt 2012; 7(4): 249-52.

  50. Teke MY, Elgin U, Dilli A, Özdal P, Öztürk F.A peripapillarystaphylomacasepresentingwithunilateralnon-fixingeye.Turk J Ophthalmol 2012; 42: 397-9.
  51.  

  52. Kavuncu S, Özdal PÇ, Demirtaş ÖE, Şen EM, Öztürk F. HLA-B27 ile ilişkili üveit olan hastalarda seyir ve sistemik tutulum. MN Oftalmoloji 2012; 19(4):223-27.
  53. Yazıcı A, Altınok A, Şen E, Özdal P, Tırhış H, Yazıcı H, Öztürk F. Tek arka fleplieksternaldakriyosistorinostomi ameliyatı ve silikon tüp entübasyonu. MN Oftalmoloji 2013; 20: 50-54.

  54. Özdal P,Yazıcı A, Elgin U, Öztürk F.Centralcornealthickness in Fuchs’ UveitisSyndrome. Turk J Ophthalmol 2013; 43: 225-8.
  55.  

  56. Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Özdal P, Şen E, Öztürk F. Retina ve retina pigment epiteli kombine hamartomunun klinik ve optik koherens tomografideki karakteristik özellikleri. Turk J Ophthalmol 2013; 43:353-357.

  57. Teke MY, Elgin U, Yüksekkaya P, Berker N, Özdal P, Şen E, Öztürk F.Opticalcoherencetomographyfindings in retainedsubfovealperfluorocarbonbubbles.Retina-Vitreus 2014; 22(1): 55-60.   
  58. Özdal PÇ, Tuğal-Tutkun İ. Pediatriküveitler. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics2015;8(3): 41-53.
  59. Özdal PÇ, Tekin K, Özateş S. Okülertüberkülozuntanıvetedavisindegüncelyaklaşımlar: Olguserisiveliteratürüngözdengeçirilmesi. Retina-Vitreus2016; 24(2): 99-108.
  60. Uzel M, Özdal P. Serpijinözkoroiditebağlıkoroidalneovaskülermembrangelişenolguda intravitreal bevasizumabenjeksiyonu. Retina-Vitreus 2016; 24: 254-56.
  61. Nalçacıoğlu P, Özdal PÇ, Şimşek M. Clinicalcharacteristics of Fuchs’ UveitisSyndrome. Turk J Ophthalmol 2016;46:52-57.
  62. Şimşek M, Özdal P, Tekin K. Efficacy of oral valacyclovirtreatment in a casewithacuteretinalnecrosis. Turk J Ophthalmol 2017; 47:174-179.
  63. Gönül M, Atacan D, Özdal MP, Doğan A. Central RetinalVeinOcclusionFollowingIntravenousImmunoglobulinTreatment in a PatientwithPemphigusVulgaris. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2017, 70 (1): 49-52.
  64. Öztürk F, Nalçacıoğlu P, Türkyılmaz M, Özdal PÇ. KronikveyaTekrarlayanÜveitikHastalardaKataraktCerrahisiSonuçlarımız. TurkiyeKlinikleri J Ophthalmol 2018;27(2):91-100.
  65. İnanç M, Şimşek M, Çakar Özdal MP. Etiological and Clinical Characteristics of HLA-B27-associated Uveitis in a Tertiary Referral Center. Turk J Ophthalmol. 2019 Feb 28;49(1):10-14
  66. Özdal PÇ.Behçet’s Uveitis: Current diagnostic and therapeutic approach. Turk J Ophthalmol 2020; 50: 169-182.
  67. İpek ŞC, Çakar Özdal P, Kavukçu S, Saatci AO. Unilateral Acute Macular Toxoplasmic Chorioretinitis Associated with White Dot-Like Choroidal Involvement Demonstrated on Indocyanine Green Angiography. Turk J Ophthalmol. 2020 Aug 26;50(4):248-251.
  68.  

    

 • YAZILAN KİTAP BÖLÜMLERİ
  1. Özdal PÇ. Fungal Keratitler. In: OkülerEnfeksiyonHastalıkları. TOD EğitimYayınları No:8, Epsilon, İstanbul, 2008: 229-244.
  2. Özdal PÇ.OkülerToksokariyazis. In: OkülerEnfeksiyonHastalıkları. TOD EğitimYayınları No:8, Epsilon, İstanbul, 2008: 321-331.
  3. Özdal PÇ.Oftalmolojide Antifungal İlaçlar. In: OkülerEnfeksiyonHastalıkları. TOD EğitimYayınları No:8, Epsilon, İstanbul, 2008: 399-415.
  4. Özdal PÇ. Nonenfeksiyözİnflamasyon. In: Oxford KlinikGözAtlası (2.baskı)  Gold D, Lewis RA eds, Karaçorlu M,  Arf S, Özdemir H,  Şentürk F (çevirieditörleri), Ankara Nobel TıpKitabevi, 2012; 425-481. (Çeviri)
  5. Özdal P. İnfeksiyonKaynaklıÜveitler:LymeHastalığı, KediTırmığıHastalığı, Whipple Hastalığı, Brusellozis, Lepra üveiti. In: Üveitler: Tanı, medikaltedavivecerrahiyaklaşımlar. TOD EğitimYayınları No: 15, 2013: 208-221.

  6. Özdal P, Tugal-Tutkun I. Juvenilidyopatikartritüveitinde tedavi. In: JuvenilİdyopatikArtrit Tedavi Uzlaşı Rehberi. Çocuk Romatoloji Derneği Yayın No:1. Makay BB, Sözeri B, Özen S, Kasapçopur Ö, eds. Deomed, İstanbul, 2013: 59-67.
  7.  

  8. Özdal PÇ. Okülerenfeksiyonlarda antifungal tedavi. In: 33. TOD OftalmolojiKursuKitabı. Ekşioğlu Ü, Kıratl H, Konuk O, Onat M, Saygı MS, Şengün A, Uğurbaş SH, Yalçındağ FN, Yılmaz G, eds. TOD Ankara Şubesi, 2013; 172-182.

  9. Özdal P. InflamatuarKoryokapilleropatiler (MEWDS, APMPPE, Multifokalkoroidit, Serpijinözkoroidit, AZOOR). In: 34. TOD Nisan kursu Kitabi,Ekşioğlu Ü, Kıratl H, Konuk O, Onat M, Saygı MS, Şengün A, Uğurbaş SH, Yalçındağ FN, Yılmaz G, eds. TOD Ankara Şubesi, 2014; 326-339.
  10.  

  11. Özdal P.İnfeksiyözÜveitler. In: TemelGözHastalıkları. O’DwyerAydın P &AkovaAydın Y, eds. GüneşTıpKitabevleri, Ankara, 2015, 511-544.
  12. Özdal P.PediatrikÜveitler. In: YurdakökPediatri. Şener C, ed. GüneşTıpKitabevleri, Ankara, 2015, Bölüm 25: 125-142.
  13. Çakar Özdal P. Vogt-Koyanagi-Harada hastalığındagünceltanıvetedaviyaklaşımları. TuğalTutkun İ, editör. ÜveitTanıveTedavisindeGüncelYaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: TürkiyeKlinikleri; 2019. p.55-64.
  14. Özdal PÇ,Tugal-Tutkun I. Chapter 10: Intermediate Uveitis. In: Retina Atlas. Saxena S, Spaide R, Souied E, Lai T, eds. Springer, Singapore 2020.

    

 • Ayrıca çok sayıda uluslararası ve ulusal bilimsel toplantıda davetli konuşmacı, sözlü bildiri ve poster sunumu ile katılımı olmuştur

ARAŞTIRMACI OLARAK KATILDIĞI ÇOK MERKEZLİ KLİNİK ÇALIŞMALAR

 1. 1 Kasım 2008- 30 Ekim 2011: Türkiye’de Behçet’e bağlı ve Behçet dışı üveit sıklığını tarama çalışması” (BÜST), Araştırmacı
 2. 3 Ocak 2010-30 Aralık 2010: “Behçet hastalığına bağlı dirençli üveit tedavisinde AIN457 molekülünün etkinliğinin araştırılması” Çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü Faz III klinik çalışma (CAIN457C2303, SHIELD STUDY), Sorumlu araştırmacı
 3. Mart 2010-Ocak 2011:Behçet hastalığına bağlı dirençli üveit tedavisinde AIN457 molekülünün etkinliğinin araştırılması-uzatma çalışması, çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü Faz III klinik çalışma (CAIN457C2303E1), Sorumlu araştırmacı
 4. 26 Ocak 2012-30 Mayıs 2014: “Behçet hastalığı üveiti olan hastalarda Gevokizumab’ın açık etiketli güvenlilik ve farmakokinetik çalışması” (CL2-78989-001/X052096), Faz II klinik çalışma, Sorumlu araştırmacı
 5. 5 Nisan 2013-21Eylül 2015: Behçet Hastalığı ile ilişkilihastalarda Gevokizumab’ın ekinliğinin araştırıldığı randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz III Klinik çalışma, (CL3-78989-002, EYEGUARD-B), Sorumlu araştırmacı
 6. 30 Aralık 2013-21 Eylül 2015: Aktif, enfeksiyöz olmayan, intermediate, posterior veya panüveit  tedavisindeGevokizumab’ın ekinliği ve güvenilirliğinin araştırıldığı randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz III Klinik çalışma (X052130/CL3-78989-005, EYEGUARD-A), Sorumlu araştırmacı
 7. 30 Ocak 2014-21 Eylül 2015: Sistemik tedavi ile hali hazırda kontrol altına alınmış enfeksiyöz olmayan intermediate, posterior veya panüveit  tedavisindeGevokizumab’ın ekinliği ve güvenilirliğinin araştırıldığı randomize, çift kör, plasebo kontrollü Faz III Klinik çalışma (X052131/CL3-78989-006, EYEGUARD-C), Sorumlu araştırmacı
 8. 28 Nisan 2015-21 Eylül 2015: Kronik, enfeksiyöz olmayanüveit tedavisinde Gevokizumab’ın açık etiketli güvenlik çalışması-Faz III uzatma çalışması (CL3-78989-019, EYEGUARD-X)
 9. 11 Aralık 2017- devam etmekte: Oftalmoloji kliniklerindeki aktif, enfeksiyöz olmayan, orta, arka veya panüveit tanılı hastalarda, hasta demografisi, hastalık karakteristikleri, tedavi modeli ve sağlık kaynakları kullanımını değerlendiren retrospektif çalışma –11343 (EyeCOPE)