Op. Dr. Fatma ÇORAK EROĞLU
02 Nisan 2018

 AD-SOYAD: Fatma Çorak EROĞLU

UNVAN: Uzman Doktor

UZMANLIK: Göz Hastalıkları

TIBBİ BİRİM: Oküloplastik Cerrahi ve Lakrimal Sistem

EĞİTİM: Lisans: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005 (Birincilik derecesi) Tıpta Uzmanlık: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010. Uzmanlık Tezi: Akomodatif ve İnfantil Ezotropya Olgularında Kalıtım Sıklığı ve Kalıtım Özelliklerinin Belirlenmesi ve Myozin 13 Ağır Zincir Geni Dizi Analizinin Yapılması

İŞ DENEYİMİ:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Araştırma Görevlisi Başkent Üniversitesi Göz hastalıkları A.B.D 2005- 2010

Uzman Dr. Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi 2011- 2012

Öğretim Görevlisi Konya Başkent Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2012- 2014

Uzman Dr. Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi 2014- 2016

Uzman Dr. Ulucanlar Göz Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016- Halen

BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Olan Makaleler

A1. Astigmatic changes following pterygium removal: comparison of 5 different methods. Altan-Yaycioglu R, Kucukerdonmez C, Karalezli A, Corak F, Akova YA. Indian Ophthalmol. 2013 Mar;61(3):104-8.

A2. Karalezli A, Corak Eroglu F. Intravitreal dexamethasone implant in the crystalline lens. Journal Cat&rRefractive Surgery Online Case Reports. 2013

A3. Unusual presentation of an intraocular foreign body retained for sixty years. Gokmen O, Yesilirmak N, Kal A, Eroglu FC. Contact Lens & Anterior Eye. 2013 Dec;

A4. Evaluation of choroidal thickness using spectral-domain optical coherence tomography in migraine patients during acute migraine attacks: A comparative study. A Karalezli, C Simsek, G Celik, FC Eroglu. Sep 2014 · Eye

A5. Evaluation of choroidal thickness using spectral-domain optical coherence tomography in patients with severe obstructive sleep apnea syndrome: A comparative study. Karalezli A, Eroglu FC, Kivanc T, Dogan R. Dec 2014 · International Journal of Ophthalmology

A6. Evaluation of choroidal thickness using enhanced depth imaging by spectral-domain optical coherence tomography in patients with pseudoexfoliation syndrome. FC Eroglu, Asena L, Simsek C, Kal A,Yılmaz G. Mar 2015 · Eye (London, England)

A7. Is optical coherence tomography an effective device for evaluation of tear film meniscus in patients with acne rosacea? FC Eroglu, Karalezli A, Dursun R. Jan 2016 · Eye (London, England

A8. Evaluation of choroidal and retinal thickness measurements in adult hemodialysis patients using spectral-domain optical coherence tomography. Kal A, Kal O, Eroglu FC, Öner O, Yılmaz G. Article · Jul 2016 · Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Sitomegalovirüs Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Keratoüveit Tablosunda Klinik Bulgular Prognoz ve Tedavi Yaklaşımı. Yesilirmak N, Akova YA, Eroglu FC. MN Oftalmoloji, 2011: 18(3)160-164.

B2. İris ve koroid kolobomu bulunan bir hastada katarakt cerrahisi. Çorak Eroğlu F, Aydın Akova Y. MN Ophthalmol 2013;20: 283-285.

B3. Normal Basınçlı Glokom Hastalarında Klinik Özellikler ve Kardiovasküler Bulguların Glokomun Progresyonu Üzerine Olan Etkisi. Çorak Eroğlu F, Gür Güngör S, Güneş Y, Akman A. Glo-Kat 2015;10: 84-90

B4. Pupilla Dilatasyonunun Parsiyel Koherens İnterferometri ile Elde Edilen Keratometri Değerleri Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması ve Bu Değerlerin Otomatik Keratometri ve Dönen Scheimpflug Görüntüleme Sistemi ile Elde Edilen Değerler ile Korelasyonu. Çorak Eroğlu F, Güngör S, Asena L, Çelebi N, Akman A. Glo-Kat 2015/24 – GKD2310

C. Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1- Oto S, Bayar S, Eren E, Canan Yazıcı A, Güneş Y, Çorak Eroğlu F, Aydın Akova Y. Long-Term refractive changes in patients with accommodative esotropia. XI International Strabismological Association.: İstanbul; 22/09/2010 - 25/09/2010.

2- Sibel Oto, MD; Fatma Corak Eroglu, MD; Feride Sahin, MD; Canan A. Yazici, PhD; Sezin Akca Bayar, MD; Zerrin Yilmaz, MD. The Prevalence of Strabismus in Families with Accommodative, Partial Accommodative and Congenital Esotropia. 38th American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus Annual Meeting. March 24-28, 2012. San Antonio, USA.

3- Sibel Oto, MD; Fatma Çorak Eroğlu, MD; Feride Şahin, MD; Özge Özer, MD; Zerrin Yılmaz, MD; Sezin A Bayar, MD; Yonca Akova, MD. c.3211A>G mutation in MYH13 gene could be important in esotropia patients. 34th Meeting of the European Strabismological Association . September11-14, 2011. Bruges, Belgium.

4- Oto S, Eroğlu F, Sakin F, Özer Ö, Yılmaz Z, Akça Bayar S, Akova YA. ;C. 3211 A G mutation in MYH13 gene could be important in esotropia patients. 33nd meeting of the Europian Strabismological Association (ESA): Bruge, Belgium; 11/09/2011 - 14/09/2011

5- Oto S, Çorak Eroğlu F, Sakin F, Yazıcı A, Akça Bayar S, Yılmaz Z. ;The prevalence of strabismus in families with accommodative, partial accommodative, and congenital esotropia.. 38th Annual Meeting of American Association for Pediatric Ophthalmolgy and Strabismus (AAPOS): San Antonio, TX, USA; 24/03/2012 - 28/03/2012

6- Akça Bayar S, Eroğlu Çorak F, Asena L, Kal A, Şimşek HC, Yılmaz G. ;Evaluation of choroidal thickness using enhanced depth imaging by spectral domain optical coherence tomography in patients with pseudoexfoliateion syndrome. 14th Euretina Congress: London UK; 11/09/2014 - 14/09/2014.

7- Şimşek C, Çorak F, Kal A, Erkanlı L, Yılmaz G. Optical Coherence Tomography Features in Unilateral and Bilateral Pseudoexfoliation Syndrome Versus Normal Eye, ASCRS: USA; 25/04/2014 - 29/04/2014.

8- Eroglu Çorak F, Karalezli A. Intravitreal Dexamethasone Implant in Crystalline Lens. ASCRS: USA; 25/04/2014 - 29/04/2014.

D. Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1- Çorak F. Akova Y. İris ve Koroid Kolobomlu Bir Hastada Fakoemülsifikasyon Cerrahisi- Olgu Sunumu. TOD 42. Ulusal Kongresi. 19-23 Kasım 2008, Antalya.

2- Çorak F.,Küçükerdönmez FC., Akova Y. Pterjiyum Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcısı Kullanımı: Konjonktival Otogreft Ve Amniyotik Membran T. TOD 42. Ulusal Kongresi. 19-23 Kasım 2008, Antalya.

3- Oto S, Akkoyun I, Aksoy S, Yazıcı AC, Akça Bayar S, Eren E, Erkanlı L, Çorak F, Yılmaz G, Aydın Akova Y. ;Agrasif posteriyor prematüre retinopatisi olan olgularda birinci yılda kayma sıklığı ve önemli refraksiyon kusurlarının değerlendirilmesi.. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Antalya; 29/09/2010- 30/09/2010.

4- Çorak Eroğlu F, Oto S, Şahin FI, Özer 4, Tekindal MA, Bayar SA. Akomodatif, Parsiyel Akomodatif ve Infantil Ezotropya Olgularinda Kalitim Sıklıgi ve Kalıtım Özelliklerinin Belirlenmesi. TOD 46. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2012, Antalya.

5- Çorak Eroğlu F., Simsek C., Kal A., Asena L., Yılmaz G. Psödoeksfoliayon Sendromu Bulunan Olgularda Optik Koherens Tomografi ile Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi. TOD 47. Ulusal Kongresi. 6-10 Kasım 2013, Antalya.

6- Çorak Eroğlu F., Karalezli A., Kal A., Yılmaz G. Optik Nöropati Sebebi Olarak Noröhipofizitis – Olgu Sunumu. TOD 47. Ulusal Kongresi. 6-10 Kasım 2013, Antalya.

7- Karalezli A, Eroğlu FC, Kıvanç T , Köktekir BE. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Bulunan Olgularda Optik Koherens Tomografi ile Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi. TOD 47. Ulusal Kongresi. 6-10 Kasım 2013, Antalya.

8- Oto S, Eroğlu Çorak F, Şahin Fİ, Akça Bayar S, Öner Ö, Tekindal MA. ;Komitan ezotropya alt gruplarında kalıtım etkisi kalıtım paternleri ve aile bireylerinde kayma prevalansı. TOD 47. Ulusal Kongresi: Antalya; 06/11/2013 - 10/11/2013

9- Eroğlu Çorak F, Karalezli A, Dursun R. Akne Rozasea Hastalarında Optik Koherens Tomografi Kullanılarak Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi: Antalya; 05/11/2014 - 09/11/2014

10- Eroğlu FC, Şen E, Yilmazbas P (2017). Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Nedeniyle Üçüncü Basamak Sağlık Merkezine Başvuran Hastaların Klinik Özellikleri ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2017, Antalya, SS-OPC -19. (Yayın No:3753968)

YABANCI DİL: İngilizce (2013 YDS: 80)

ÜYELİKLER: Türk Tabipler Birliği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği