Personel Servisi

  • Mesai saatleri içerisinde Hastanemiz ÇKYS-İKYS menüsünden gerekli takipleri yapmak suretiyle, hastanemize ataması yapılan veya ayrılacak olan personelin tespitini yaparak gerekli işlemlerin sonuçlandırılmasını sağlamak.
  • Hastane personelinin terfii, sicil, izin, rapor ve özlük hakkı işlemlerini yerine getirmek.
  • Genel Sekreterlik Makamınca ÇKYS-İKYS menüsü Bilgi Toplama Formu’nda hastane çalışan personeliyle ilgili güncel tutulmasını istediği bilgilerin zamanında güncellenerek gerekli olan veri gönderimini sağlamak.
  • Söz konusu işlemlerin yanı sıra hastanemize gelen ve giden evrakların cevaplanmasında koordinasyonu oluşturmak.
  • Personel Servisi çalışanlarının yaptığı işleri takip ederek yapılması gereken işlerin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması sağlamak.
  • Hastanemizce oluşturulan Döner Sermaye Komisyonu, Etik Kurul ve İnceleme Heyeti Komisyonlarının sekretaryasını yapmak ve hastanemiz yöneticilerinin, servisimizden istediği iş ve işlemlerin servis çalışanlarımızca zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi sağlamak.

  • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.