Nörooftalmoloji

Nörooftalmoloji
 

NÖROOFTALMOLOJİ NEDİR?

Nörooftalmoloji, gözün beyin ile ilişkisini inceleyen göz hastalıkları uzmanlık alt dalıdır. Optik sinir, orbita ve beyin hastalıkları ile birlikte olan görme ve görme alanı şikayetleri, sinir sitemi hastalıklarına eşlik eden göz hareketleri bozuklukları ve pupilla anormallikleri bu dalın ilgi alanındır.

NÖROOFTALMOLOJİ HASTALIKLARININ

BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Görme kaybı

2. Görme bulanıklıkları

3. Görme alanı kaybı

4. Çift görme

5. Farklı büyüklükteki göz bebekleri

6. Göz bebeği ve yüzde spazm

EN SIK RASTLANAN NÖROOFTALMOLOJİK

HASTALIKLAR NELERDİR?

1. Optik nevrit (MS)

2. İskemik optik nöropati

3. Optik sinirleri basılayan hipofiz tümörleri

4. Papilödem (artmış kafa içi basıncı)

5. Optik nöropatiler

6. Görmeyi ilgilendiren serebrovasküler olaylar

7. Görmeyi ilgilendiren beyin tümörleri

8. Blefarospazm ve hemifasiyal spazm

9. Tiroid göz hastalığı

10. Myastenia gravis

11. Oküler motor felçler

12. Pupilla anomalileri

13. Paraneoplastik (kanserle ilgili) bozukluklar

14. Kalıtımsal optik nöropatiler

HASTANEMİZDE NÖRO-OFTALMOLOJİ

BİRİMİNDE TANI İÇİN YAPILAN TESTLER

BUNLARDIR;

• Görme keskinliği

• Renkli görme

• Görme alanı

• Pupilla muayenesi ve farmakolojik testleri

• Hertel egzoftalmometri

• Göz dibi fotoğrafı

• Retina anjiyografisi (FA)

• Optik sinir başı tomografisi (HRT)

• Optik Koherens Tomografi (OCT)

• Orbita ve optik sinir ultrasonografisi

• Görsel uyarılmış cevap (VEP) testi

• Elektroretinografi (ERG) testi

• Hess testi

• Rutin laboratuar kan testleri

• Anlaşmalı hastanelerde yaptırılan radyolojik görüntüleme testleri: BT; BTA; MRG; MRA; Serebral anjiografi; orbita ve karotis doppler ultrasonografi

 

 

HANGİ TEDAVİLER YAPILMAKTADIR?

Tıbbi tedaviler:

1.Orbita inflamasyon ve enfeksiyonları:

• Tiroid göz hastalığı

• Ağrılı orbita inflamasyonu

• Orbital sellülit

2.Optik nöropatiler:

• Travmatik optik nöropati

• MS

Cerrahi tedaviler:

1. Botilinum enjeksiyonları:

a) Blefarospazm

b) Hemifasiyal spazm

c) Migren

2. Optik sinir kılıfı dekompresyonu

3. Temporal arter biyopsisi

4. Göz kapağı ameliyatları:

Kapak retraksiyonu:

a)Tiroid göz hastalığı

Kapak düşüklüğü –pitozis-:

a) Myastenia gravis

b) Sinir felci

c) Horner sendromu

Nöro-oftalmoloji birimine gelirken;

1.Lütfen (acil durumlar dışında) randevu alınız.

2.Daha önce yapılmış görme alanı, ultrasonografi gibi tetkiklerinizi yanınızda getiriniz.

3.Daha önce çekilmiş anjiyografi, BT, MRG gibi filmlerinizi birlikte getiriniz.

4.Göz bebeğinizin büyütülmesi gerekeceğinden tercihan yanınızda bir refakatçi ile geliniz.

Muayene ve tetkiklerinizin birkaç saat sürebileceğini hesaba katınız.

  • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.