İstatistik

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda kuruma ait çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerinin toplanıp, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, tüm resmi istatistiklerin ve yazışmalarının hazırlanarak, Bakanlık Merkez Teşkilatlara e-posta, üst yazı ile bildirmek ve ilgili web sayfalarına veri girişi yapmak. Hazırlanan tüm istatistiklerin Genel Sekreterliğe gönderimini sağlamak. Hastane Yönetimine istatistikî çalışmalar hakkında bilgi vermek.

Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.

Aylık Yapılan İstatistik Çalışmaları

Hastane Bilgi Formu (TSİM)

Sağlık -Net veri gönderim kontrolü

E-İmza koordinasyon hizmetleri

Suriyeli Hastalar veri gönderimi

Ketem Dışı yapılan işlemler bilgi formu

Sağlık Turizmi ve turistik hastalar, gurbetçiler, ikili anlaşmalı hastalar veri girişi ve Genel Sekreterliğe veri bildirimi

Ölüm Bildirimi

Mali Sunum

Kanser tanı sayısı

İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi aylık veri girişi

112 ambulansı ile hastanemize gelen hastalar formu

Doktor bazlı istatistikler

Anne ölümleri her ayın ilk beş günü içinde

Bebek ölümleri

Kalite Anket girişleri uygulamaları ve analizleri

İntihar girişim verileri

Kalite İndikatör hesaplamaları ve hastane yönetimine sunumu

Kurum Dışı sevkleri Hastane Kurum Dışı Sevkleri İnceleme Komisyonuna bildirim

Tıbbi Atık İstatistikleri

İhbarı zorunlu hastalıkların bildirimi

Ayrıca hastane yönetimi, Genel Sekreterlik veya diğer birimler tarafından istenen tüm istatistikler

Üç Aylık Yapılan istatistik Çalışmaları

Semt Poliklinikleri Bilgi Formu

Kimliksiz hasta verileri

Acil Sağlık Hizmetleri Verileri

Sağlık Otelciliği

Kanser kayıt izleme formları

İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemine veri girişi

  • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.