Fatura Tig

FATURA SERVİSİ

 • Hastanemizde ayaktan tedavi olan hastalarımızın hastanemizin HBYS üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yapılarak SUT çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ya bildirim yapmak.
 • Hastanemizde yatarak tedavi olan hastaların taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra hasta dosyaları, yapılan ameliyatları / işlemleri, malzemeleri HBYS sistemi üzerinden “Hizmet kayıt” ,”Fatura kayıt “işlemleri yapılarak MEDULA’ya bildirim yapmak.
 • Hizmet kayıt ve fatura kayıt esnasında sistemden hata olarak dönen faturaları günlük manuel olarak sistemde düzeltmek.
 • MEDULA sisteminden gönderim yapılamayan yurt dışı sigortalı hastalar ay sonlarında başvurdukları illere göre ayırarak manuel olarak faturalayıp saymanlığa bildirip bulundukları müdürlüklere posta ile göndermek.
 • Tutuklu ve hükümlü ya da yabancı uyruklu hastaların tedavi masraflarını manuel fatura ederek HYS ‘ne kayıt edip Mal Müdürlüklerine teslim etmek.
 • İş kazası ve adli vakaları MEDULA’ya bildirerek SGK ‘ya teslim etmek.
 • SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB vb.) faturaları manuel düzenleyerek kurumlarına göndermek.
 • Anlaşma kapsamındaki konsültasyon hastalarının tedavi masraflarını manuel faturalandırılıp ilgili hastaneye göndermek.
 • Suriyeli vatandaşlarımıza ait evraklar ve faturaları ilgili ilin AFAD merkezlerine göndermek.
 • İkili anlaşma kapsamında ülkemize başvuran hastaların tedavi bilgileri ve masrafları ilgili kurumdan ödenek talep edip HYS sisteminden ödeme emri belgesi oluşturarak Mal müdürlüklerine teslim etmek.
 • Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların faturalarını manuel düzenlenip icmal ile saymanlığa bildirim yapmak.
 • Hastanemizde çalışma grubuna ait olan hasta faturalarını ilgili şirkete göndermek.
 • Her ayın bitiminden sonraki ilk iş gününde HBYS ‘nde ve MEDULA da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları kontrol etmek.
 • Yukarıda belirttiğimiz kurumların üst yazılarını ve postaları hazırlayarak dönemi kapatmak.

 

TİG (TEŞHİS İLE İLİŞKİLİ GRUPLAR) SERVİSİ

 • Hastanemizde ayaktan tedavi olan hastaların başvurdukları branşa ve hak sahibi oldukları sağlık güvencesine göre aylık sayılarını TİG Daire Başkanlığı sistemine bildirmek.
 • Hastanemizde yatarak tedavi olan bütün hastaların tanı, ameliyat, işlem ve anestezileri var ise patolojileri sisteme kodlayarak sistemden veri gönderimi yapmak.
 • Her ayın sonunda gönderimi yapılan hastaları tutanak ile kayıt altına almak.
 • Hastanemize ait bağıl değerleri kontrol etmek.

 • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.