Evde Sağlık Hizmetleri

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar. Evde Sağlık Hizmetleri yatağa bağımlı hastalara hizmet vermektedir.
Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.

Evde sağlık hizmetine başvuru:

Evde sağlık hizmeti almak isteyen kişiler kendileri veya yakınları aracılığı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine, Aile Hekimlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve hastanelerimizdeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerine bizzat giderek başvuru yapabilirler.

Telefonla başvuru:

  • 444 38 33 (444 EVDE) hattından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvurabilirler
  • 312 62 61 / 306 numaralı telefonu arayarak hastanemiz evde sağlık birimine başvurabilirler.

  • Hızlı Menü


© 2017 Tasarım Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ.